Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2012-03-23

Rzeszów, 23.03.2012

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu radioterapii i brachyterapii
dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. F. Chopina w Rzeszowie.W wyniku konkursu została przyjęta następująca oferta:
1. DR N. MED. JAN GAWEŁKO

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie