Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2012-04-03

Rzeszów, 03.04.2012

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu psychiatrii
dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. F. Chopina w Rzeszowie.W wyniku konkursu została przyjęta następująca oferta:

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA
AKSON
MACIEJ WRÓBLEWSKI
35-505 RZESZÓW, ul. Św. Jana z Dukli 1/6

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie