Konkurs ofert

  • 2022-06-23
Dyrektor KSW Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy z zakresu badań polisomnograficznych.
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie