Konkurs ofert

  • 2022-06-29
Dyrektor KSW Nr 1 im. F.Chopina w Rzeszowie zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu izby przyjęć oraz chirurgii ogólnej i onkologicznej.
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie