Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2012-05-22
Rzeszów, 18.05.2012


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu transportu sanitarnego
dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. F. Chopina w Rzeszowie.W wyniku konkursu została przyjęta następująca oferta:

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W RZESZOWIE
35-026 RZESZÓW, UL. PONIATOWSKIEGO 4
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie