Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2012-06-01
Rzeszów, 01.06.2012Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu
radioterapii
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie.W wyniku konkursu została przyjęta następująca oferta:

1. LEK. MED. GRZEGORZ PUSZKAREWICZ
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie