Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2012-06-01
Rzeszów, 01.06.2012Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu
neonatologii
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie.W wyniku konkursu została przyjęta następująca oferta:

NZOZ „MEDJAN”
37-500 JAROSŁAW
UL. JANA PAWŁA II 21
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie