Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2011-08-22
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu neonatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie.


W wyniku konkursu została przyjęta następujące oferty:

1. DR N. MED. MAŁGORZATA STEFAŃSKA
2. DR N. MED. ANNA HARTMAN - KSYCIŃSKA
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie