Konkurs ofert

  • 2012-10-16
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresu: okulistyki (zabiegi w jaskrze i naczyniówce).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2012-10-08
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu dyżurów w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie.

Konkurs ofert

  • 2012-10-05
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2012-10-02
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych i gastroenterologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2012-10-01
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Oddziału Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie.
1  «««  98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106  »»»  119
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie