Konkurs ofert

  • 2012-08-20
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neonatologii.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2012-08-07
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresów świadczeń w Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie.

Konkurs ofert

  • 2012-08-06
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresów świadczeń na Izbie Przyjęć

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2012-07-06
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu udzielania porad w poradni onkologicznej oraz prowadzenia leczenia chemioterapeutycznego u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chemioterapii i Oddziale Dziennym.

Konkurs ofert

  • 2012-07-02
Dyrektor zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania porad w poradni onkologicznej oraz prowadzenia leczenia chemioterapeutycznego u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chemioterapii i Oddziale ...
1  «««  100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108  »»»  119
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie