Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2011-08-22
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu neonatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2011-08-19
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu dyżurów lekarskich w Oddziale Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie.

Kokurs ofert

  • 2011-08-17
Ogłoszenie do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: dyżurów lekarskich na Oddziale hematologii

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2011-08-16
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu hematologii w Przyszpitalnej Poradni Hematologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie.

Konkurs ofert

  • 2011-08-12
Ogłoszenie do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresów: neonatologii i hematologii
1  «««  111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119  »»»  119
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie