Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2011-08-16
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu hematologii w Przyszpitalnej Poradni Hematologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie.

Konkurs ofert

  • 2011-08-12
Ogłoszenie do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresów: neonatologii i hematologii

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2011-08-03
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresów radiologii i świadczeń w Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie.

Konkurs ofert

  • 2011-07-29
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresów Radiologii i świadczeń na Izbie Przyjęć
1  «««  111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie