Ogłoszenie o naborze

  • 2020-07-01
Ogłoszenie o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „WyRaS - Wykryj Raka Skóry” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Unieważnienie konkursu - nefrologia i dializoterapia

  • 2020-06-16
Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów unieważnia konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu nefrologii i dializoterapii ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu - otorynolaryngologia

  • 2020-06-16
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresów świadczeń z zakresu otorynolaryngologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

Rozstrzygnięcie konkursu - chirurgia szczękowo-twarzowa

  • 2020-06-16
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresów świadczeń z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

Rozstrzygnięcie konkursu - OIOM

  • 2020-06-16
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresów świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  101
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie