Plan sytuacyjny obiektów Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie


Legenda

BUDYNEK A

NISKI PARTER

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

 

IZBA PRZYJĘĆ

ZAKLAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNETRZNYCH

ODDZIAŁ HEMATOLOGII

ODDZIAŁ NOWORODKÓW

-

BUDYNEK B

NISKI PARTER

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

 

KANCELARIA WYPISÓW 

PUNKT INFORMACYJNY

KAPLICA

ODDZIAŁ OKULISTYKI

IZBA PRZYJĘĆ -OTORYNOLARYNGOLOGICZNA

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z KARDIOLOGIĄ

ODDZIAŁ GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

BLOK OPERACYJNY

ODDZIAŁ NOWORODKÓW Z INTENSYWNĄ OPIEKĄ MEDYCZNĄ 

ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGII

BLOK OPERACYJNY 

 

IV PIĘTRO

ODDZIAŁ UROLOGII

BLOK OPERACYJNY

     

BUDYNEK BG

NISKI PARTER

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

 

DEPOZYT ODZIEŻY

STACJA DIALIZ

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

ODDZIAŁ NEFROLOGII I DIALIZOTERAPII

ODDZIAŁ GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZEKOWO-TWARZOWEJ

PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I STOMATOLOGICZNEJ

BUDYNEK AP + P

NISKI PARTER

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

 

CENTRALNA STERYLIZACJA

APTEKA SZPITALNA (AP)

PORADNIA LECZENIA JASKRY ORAZ SCHORZEŃ NACZYNIOWYCH SIATKÓWKI (P)

CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPOWA (P)

APTEKA - KSIĘGOWOŚĆ

GŁÓWNY DIETETYK

PRACOWNIA MOLEKULARNA

SEKCJA APARATURY MEDYCZNEJ

-

BUDYNEK C

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

 

KANCELARIA OGÓLNA

SEKCJA INWENTARZOWA

SEKCJA SOCJALNA

SEKCJA PŁAC

DYREKCJA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SEKRETARIAT

DZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY

BUDYNEK D

PARTER

I PIĘTRO

 

SEKCJA EKSPLOATACJI I OBSŁUGI TECHNICZNEJ

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KOORDYNUJĄCY

-

BUDYNEK E

PARTER

I PIĘTRO

 

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY

BUDYNEK F

PARTER

I PIĘTRO

 

ZESPÓŁ PRZYSZPITALNYCH PORADNII KONSULTACYJNYCH

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

ODDZIAŁ DERMATOLOGII

BUDYNEK G

PARTER

I PIĘTRO

 

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

BUDYNEK H

PARTER

I PIĘTRO

 

PROSEKTORIUM

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

BUDYNEK I

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

PODKARPACKIE

CENTRUM

ONKOLOGII 

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA

IZBA PRZYJĘĆ P.C.O.

PORADNIE

ZAKŁAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - ONKOLOGIA

ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

ZAKŁAD RADIOTERAPII

PRACOWNIA AKCELERATORA 1 - 2

ZAKŁAD BRACHYTERAPII

ODDZIAŁ RADIOTERAPII

ZAKŁAD RADIOTERAPII

ZAKŁAD FIZYKI MEDYCZNEJ

ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII

ODDZIAŁ DZIENNY CHEMIOTERAPII

BUDYNEK J

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

 

DZIAŁ ZAOPATRZENIA

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DZIAŁ BHP

PPOŻ I OC

SEKCJA INFORMATYKI

DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

REWIDENT

NACZELNA PIELEGNIARKA

PROMOCJA ZDROWIA

ZESPÓŁ DS ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

DZIAŁ  TECHNICZNO EKSPLOATACYJNY

DZIAŁ INWESTYCJI

DZIAŁ PLANOWANIA, ORGANIZACJI I NADZORU

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

BUDYNEK DP

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY

-

BUDYNEK HT

DOM PIELĘGNIAREK

SALA SZKOLENIOWA

DOM PIELĘGNIAREK

DOM PIELĘGNIAREK

powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo