Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie informuje, że w dniu 27 września 2017 r. została podpisana umowa Nr RPPK.06.02.01-18-0023/17-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność Przestrzenna i Społeczna w ramach działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  • Cele projektu: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ludności i jakości świadczeń zdrowotnych oraz wzrost dostępności do nowoczesnych procedur medycznych.
  • Planowane efekty: Poprawa bezpieczeństwa ludności i jakości świadczeń zdrowotnych oraz wzrost dostępności do nowoczesnych procedur medycznych.
  • Wartość projektu: 42 735 294,12 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 36 324 999,94 zł
powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo