Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej wraz z Blokiem Operacyjnym

35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2 

   
Centrala (17) 86-11-421 do 427

 

 

Numery telefonów wew.:

ORDYNATOR

372

GABINET LEKARSKI

348, 367

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

365

DYŻURKA PIELĘGNIAREK

333

PACJENCI

307

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie