Kierownik

lek. med. Mariusz Jednakiewicz

Z-ca Kierownika lek. med. Bożena Nowak

Piel. Oddziałowa

piel. Dorota Gos
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie