Badanie spirometryczne

W Pracowni wykonuje się nieinwazyjne badania układu oddechowego, które w sposób obiektywny określają istniejące zaburzenia wentylacji. Mierzą one parametry statyczne i dynamiczne, przedstawiają obraz krzywej przepływ/objętość. Badają również podatność płuc. Dzięki tym badaniom można wykryć wczesne zmiany w drogach oddechowych, zanim staną się uchwytne badaniem fizykalnym (osłuchiwaniem).

Bodypletyzmografia

Badanie bodypletyzmograficzne umożliwia dokładne przeprowadzenie pomiaru objętości płucnych oraz oporów dróg oddechowych.

Rhinomanometria

Polega na pomiarze oporów i przepływu przez przewody nosowe. Wykonuje się ją w spoczynku dla obiektywnej oceny i lokalizacji zmniejszonej drożności nosa jako monitorowanie próby prowokacji.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie