O Zakładzie

Zakład diagnostyki laboratoryjnej wykonuje badania pacjentom korzystającym z usług naszego zespołu oraz oferuje badania dla pacjentów jednostek, z którymi podpisane są umowy i dla osób prywatnych w ramach pracowni bakteriologii i pracowni analityki.

Badania analityczne

 • Mocz - badanie ogólne
 • Płyn z opłucnej - badanie ogólne (w tym osad)
 • Morfologia
 • Rozmaz krwi obwodowej
 • Eozynofilia bezwzględna
 • Równowaga kwasowo - zasadowa
 • Elektrolity SÓD
 • Elektrolity POTAS
 • Elektrolity CHLORKI
 • Bilirubina całkowita
 • ALT
 • AST
 • Białko całkowite (surowica)
 • Białko CRP
 • Glukoza (surowica)
 • Kreatynina
 • Mocznik
 • D-dimer
 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • Hbs Ag
 • Hbs - test potwierdzenia ( w przypadku Hbs Ag +)
 • Troponina I (TNI)
 • p/ciała anty HCV - test jakościowy
 • Fibrynogen
 • Czas kaolinowo-kefalinowy
 • Czas protrombinowy (PT), INR

Bakteriologia ogólna

 • Posiew moczu w kierunku bakteriologii ogólnej
 • Posiew w kierunku bakteriologii ogólnej wymazów z gardła, nosa, rany, skóry, odbytu, pochwy itp.
 • Posiew plwociny, popłuczyn oskrzelowych, płynów z jam ciała itp.
 • Posiew krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego, płynu z opłucnej - posiew bezpośredni na podłoże transportowo-wzrostowe (cena uwzględnia cenę podłoża)
 • Posiew w kierunku beztlenowców
 • Posiew w kierunku grzybów z mykogramem
 • Posiew w kierunku Aspergillus spp.
 • Badania kału w kierunku toksyny A i B Clostridium difficile
 • Wymazy czystości powierzchni
 • Ocena mikrobiologicznej czystości powietrza
 • Kontrola czystości powierzchni metodą płytek odciskowych
 • Kontrola biologiczna autoklawów i suszarek "Sporal A" i "Sporal S"
 • Kontrola biologiczna autoklawów i sterylizatorów gazowych "TEST 3 M" lub inny test fiolkowy
 • Oznaczenie MIC metodą E-testu:1 antybiotyk (w przypadku konieczności oznaczenia MIC laboratorium pobiera dodatkową opłatę za oznaczenie MIC danego antybiotyku)

Pracownia Bakteriologii

 • Posiew w kierunku gruźlicy na podłożu L-J i Stonebrinka (w tym preparat)
 • Opracowanie preparatu w kierunku prątków gruźlicy
 • Preparat CITO w kierunku gruźlicy
 • Lekowrażliwość na 4 podstawowe leki p/prątkowe metodą tradycyjną
 • Lekowrażliwość rozszerzona + testy dla mykobakterii atypowych i opornych szczepów M. tuberculosis (metoda tradycyjna)
 • Posiew na podłożu BACTEC MGIT 960 (plwocina, wycinek, wymaz, ropa, wyskrobiny, płyny ustrojowe, popłuczyny oskrzelowe itp.)
 • Lekowrażliwość w czułym systemie hodowlanym (4 podstawowe leki p/prątkowe)
 • Lekowrażliwość na PZA
 • Badanie genetyczne w kierunku M. tuberculosis complex w systemie Probe Tec
 • Badanie genetyczne w kierunku M. tuberculosis complex w systemie Probe Tec - tryb "cito" termin wykonania badania genetycznego należy wcześniej uzgadniać z laboratorium ( wynik badania płynu mózgowo-rdzeniowego dostarczonego do godziny 9.00 dostępny w tym samym dniu)
 • Test QuantiFERON-TB GOLD IT (badanie z krwi w kierunku wykrywania zakażenia latentnego prątkiem gruźlicy)
 • Test QuantiFERON-TB GOLD IT (badanie z krwi w kierunku wykrywania zakażenia latentnego prątkiem gruźlicy) - tryb "cito" -termin wykonania badania należy wcześniej uzgodnić z laboratorium (wynik dostępny następnego dnia po otrzymaniu materiału)

Kontakt

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

 

35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2  
Centrala (17) 86-11-421 do 427  
 

 

Bakteriologia ogólna 383
Mykologia, kontrola procesów sterylizacji 359
Bakteriologia gruźlicy 352
Pracownia analityki 381
powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo