O Zakładzie

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie

Regionalne Referencyjne Laboratorium Prątka

w województwie podkarpackim

powołane przez IGiChP w Warszawie

Z-ca Kierownika Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:

dr n. biol. Mariusz Worek

 

 • W zakładzie jest zatrudnionych:
  6 - diagnostów laboratoryjnych
  5 - techników analityki laboratoryjnej
  2 - pomoce laboratoryjne

 

 • Struktura organizacyjna Zakładu:

  PRACOWNIA BAKTERIOLOGII GRUŹLICY
  PRACOWNIA BAKTERIOLOGII OGÓLNEJ
  PRACOWNIA ANALITYKI LABORATORYJNEJ

 

 • Zakład pracuje 7 dni w tygodniu od 7:25 – 15:00

 

 • Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w ramach Pracowni Bakteriologii i Pracowni Analityki Laboratoryjnej wykonuje badania pacjentom korzystającym z usług PCCHP oraz oferuje badania dla pacjentów jednostek, z którymi podpisane są umowy i dla osób prywatnych.

Zakres badań wykonywanych w zakładzie:

Diagnostyka kliniczna gruźlicy i mykobakterioz:

 • diagnostyka gruźlicy płuc, pozapłucnej i mykobakterioz
 • bakterioskopia i posiew materiału klinicznego (metodą tradycyjną oraz w czułym systemie hodowlanym – BACTEC MGIT 960)
 • wykrywanie materiału genetycznego M. tuberculosis complex w materiale klinicznym
 • oznaczanie wrażliwości na 4 podstawowe leki p/prątkowe: SM, INH, RMP, EMB (metoda konwencjonalna oraz w czułym systemie hodowlanym – BACTEC MGIT 960)
 • oznaczanie wrażliwości na PZA (w czułym systemie hodowlanym – BACTEC MGIT 960)
 • oznaczanie wrażliwości rozszerzonej opornych szczepów M. tuberculosis (metoda tradycyjna)
 • identyfikacja gatunków MOTT (testy biochemiczne)
 • oznaczanie wrażliwości szczepów MOTT na leki p/p (metodą tradycyjną)
 • wykrywanie zakażenia prątkiem gruźlicy metodą immunologiczną - test IGRA (QuantiFERON-TB Gold Plus)

Diagnostyka w zakresie mikrobiologii klinicznej (głównie chorób układu oddechowego):

 • Badania mikrobiologiczne następujących materiałów: materiały bronchoskopowe, aspiraty tchawicze, plwociny, krew i płyny ustrojowe, materiały śródoperacyjne, mocz, wymazy z gardła, nosa, ucha, oka, rany, skóry, odbytu, pochwy itp. – identyfikacja i antybiogram.
 • Oznaczanie lekowrażliwości i mechanizmów oporności wyizolowanych bakterii (metoda automatyczna, dyfuzyjno - krążkowa, E-test)
 • Diagnostyka bakterii beztlenowych– identyfikacja i antybiogram.
 • Badanie czystości mikrobiologicznej np.: powierzchni, powietrza
 • Mikrobiologiczna kontrola skuteczności procesów sterylizacji
 • Badania kału w kierunku toksyn A i B Clostridium difficile

Diagnostyka zakażeń grzybiczych:

 • posiewy materiałów klinicznych: materiały bronchoskopowe, aspiraty tchawicze, plwociny, krew i płyny ustrojowe, materiały śródoperacyjne, mocz, wymazy z gardła, nosa, ucha, oka, rany, skóry, odbytu, pochwy, itp.
 • identyfikacja wyhodowanych gatunków grzybów drożdżoidalnych i strzępkowych
 • oznaczanie wrażliwości na leki przeciwgrzybiczne grzybów drożdżoidalnych

Badania wykonywane w Pracowni Analityki Laboratoryjnej:

 • Badanie ogólne i osad moczu
 • Badanie płynu z opłucnej - badanie ogólne oraz osad
 • Morfologia, rozmaz krwi obwodowej oraz eozynofilia bezwzględna
 • Równowaga kwasowo - zasadowa
 • Elektrolity: sód, potas, chlorki
 • Badana biochemiczne: bilirubina całkowita, ALT, AST, białko całkowite, białko CRP, glukoza, kreatynin, mocznik (surowica)
 • Immunochemia: D-dimer, TSH, Troponina I (TNI)
 • Koagulologia: Fibrynogen, czas kaolinowo-kefalinowy, czas protrombinowy (PT), INR

Zakład uczestniczy w kontrolach zewnętrznych organizowanych przez IGiChP w Warszawie w zakresie gruźlicy, POLMICRO w zakresie mikrobiologii klinicznej oraz COBJwDL w Łodzi w zakresie chemii klinicznej, hematologii, koagulologii oraz immunochemii.


Kontakt

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - PCCHP

 

35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2  
Centrala: (17) 86-11-421 do 427  
Adres e-mail:

 

   
Pracownie nr wewnętrzny:
Z-ca Kierownika 378
Bakteriologia ogólna 383
Bakteriologia gruźlicy 352
Pracownia analityki laboratoryjnej 381, 359
powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo