Informacje dla Pacjentów

Do leczenia w warunkach jednodniowej hospitalizacji kwalifikowani są chorzy, po uprzednim wykonaniu specjalistycznych badań diagnostycznych.

Po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia w gabinecie przyjęć, jest on kierowany na podstawie skierowania do przyjęcia do Klinicznego Oddziału Chemioterapii Dziennej.

W tym dniu pacjent otrzymuje informację o terminie kolejnego kursu chemioterapii.

Warunkiem skuteczności leczenia jest przestrzeganie zaleceń lekarskich, pielęgniarskich oraz przestrzeganie terminowości podawania kolejnych kursów leczenia.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie