O Klinice

 • Ordynator kliniki: dr n. med. Andrzej Kruczek
 • Położna oddziałowa: mgr Izabela Ciepiela – położna specjalistka

Historia

Oddział powstał pod koniec lat sześćdziesiątych jako jeden z dwóch oddziałów Szpitala Onkologicznego. Przez wiele lat funkcjonował wraz z Pracownią Brachyterapii. W roku 1971 zastosowano leczenie promieniowaniem jonizującym – radem. Do tej pory stosowana jest brachyterapia, zmieniają się tylko pierwiastki promieniotwórcze.

Baza

31 łózek:
 • Chemioterapia: 15
 • Radioterapia: 12
 • Diagnostyka: 4

5 sal dla chorych ( 4,5,7 - osobowe)
Na każdej sali dla pacjentek dostępny jest telewizor.

Statystyka Kliniki

 • Leczymy pacjentki z nowotworami złośliwymi narządu rodnego.
 • Rocznie jest leczonych 80 pierwszorazowych pacjentek z nowotworami złośliwymi szyjki macicy i 80 pacjentek z nowotworami trzonu macicy.
 • Z powodu raka jajnika rocznie leczonych jest około 60 nowych pacjentek.
 • Rak sromu i pochwy to około 12 nowych przypadków rocznie.

Leczenie

Prowadzone jest leczenie radykalne i paliatywne. W leczeniu stosowane są: teleradioterapia, radiochemioterapia, brachyterapia oraz chemioterapia zgodnie z aktualnymi i nowoczesnymi metodami terapii. Od 13 października 2010 roku stosowana jest brachyterapia tzw. wysokich aktywności - HDR. Dzięki zastosowaniu tej metody brachyterapii uzyskano:
 • skrócenie czasu brachyterapii do 8-10 minut l frakcji (stara metoda 7 godzin - l frakcja),
 • krótszy czas radioterapii - jednoczasowe stosowanie brachyterapii podczas teleradioterapii,
 • większą skuteczność leczenia.
Brachyterapia jest stosowana podczas hospitalizacji związanej z teleradioterapią. Taki sposób leczenia wyeliminował dodatkowe pobyty szpitalne pacjentek związane z brachyterapią.
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie