Szkolenia

Zakład Epidemiologii i Podkarpacki Rejestr Nowotworów zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową „Rejestracja nowotworów złośliwych”.

 

Uczestnictwo jest bezpłatne.

Konferencja przeznaczona jest dla lekarzy wypełniających karty zgłoszenia nowotworu złośliwego i dla osób kompletujących, weryfikujących oraz wysyłających karty do Podkarpackiego Rejestru Nowotworu.

Konferencja odbędzie się dnia 9 grudnia 2016r., w Urzędzie Marszałkowskim (sala audytoryjna p.II) w Rzeszowie.

Zgłoszenia proszę przekazywać w terminie do 2 grudnia br. drogą mailową na adres rejestr.onk@szpital.rzeszow.pl lub pocztą na adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina, Podkarpackie Centrum Onkologii, Zakład Epidemiologii i Podkarpacki Rejestr Nowotworów, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów.


W zgłoszeniu należy podać następujące informacje: nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który będzie delegował na kurs, nazwisko i imię, czy delegowany jest lekarzem, nazwę komórki organizacyjnej oraz telefon kontaktowy.

 Organizator zapewnia materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Dodatkowe informację można uzyskać pod numerami telefonu 17 8666 221, 222, 416.


Materiały z konferencji

powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo