Zakład Epidemiologii i Podkarpacki Rejestr Nowotworów zaprasza na konferencję- naukowo-szkoleniową „Rejestracja nowotworów złośliwych”. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy wypełniających karty zgłoszenia nowotworu złośliwego i dla osób kompletujących, weryfikujących oraz wysyłających karty do Podkarpackiego Rejestru Nowotworu. Program kursu jest załącznikiem nr 1 do pisma.

Kurs odbędzie się dnia 6 grudnia 2019r., w Urzędzie Marszałkowskim (sala audytoryjna p.II) w Rzeszowie.

Zgłoszenia proszę przekazywać w terminie do 25 listopada br. drogą mailową na adres rejestr.onk@szpital.rzeszow.pl lub pocztą na adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina, Podkarpackie Centrum Onkologii, Zakład Epidemiologii i Podkarpacki Rejestr Nowotworów, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów.

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje: nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który będzie delegował na kurs, nazwisko i imię, czy delegowany jest lekarzem, nazwę komórki organizacyjnej oraz telefon kontaktowy.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Dodatkowe informację można uzyskać pod numerami telefonu 17 86 66 221, 222.
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie