Kliniczny Zakład Brachyterapii

Brachyterapia (curieterapia – franc.) polega na bezpośrednim napromienianiu komórek guzów nowotworowych. Źródło promieniowania umieszcza się w guzie lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Najszersze zastosowanie znalazła ona w leczeniu nowotworów narządu rodnego, nowotworów prostaty, a także głowy i szyi, sutka i innych.

W latach 1985-2010 stosowaliśmy metodę LDR (Low Dose Radiotherapy) wykorzystując izotop Cezu-137 (aparat Selektron). Czas aplikacji wynosił ok. 7 godz. W październiku 2010 roku wprowadziliśmy bardziej nowoczesną metodę HDR (Hight Dose Radiotherapy), w której wykorzystujemy izotop irydu 192 (aparat Gammamed 12i). Czas aplikacji wynosi ok. 8-10 min. Pacjent po kwalifikacji do leczenia promieniami jest leczony jednoczasowo tele i brachyterapią. Pozwala to skrócić całkowity czas leczenia o ok. 2 tygodnie, co w konsekwencji zwiększa skuteczność leczenia nowotworów.


Informacje dla Pacjentów

Pacjentki powinny przynieść ze sobą szlafrok i pantofle.

Kadra lekarska

KIEROWNIK KLINICZNEGO ZAKŁADU BRACHYTERAPII

lek. med. Przemysław Kiełt - specjalista radioterapii onkologicznej


LEKARZE lek. med. Anna Rybicka - specjalista radioterapii onkologicznej
 
lek. med. Anna Olejko - specjalista radioterapii onkologicznej

 


Kadra pielęgniarska

STARSZA PIELĘGNIARKA mgr Elżbieta Bogusz - pielęgniarka specjalistyczna
PIELĘGNIARKA mgr Monika Dymek


Kontakt

REJESTRACJA

17 86 66 484
KIEROWNIK 17 86 66 425
PRACOWNIA BRACHYTERAPII 17 86 66 478

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie