Klinika Radioterapii


 

Podkarpackie Centrum Onkologii

Klinika i Zakład Radioterapii

ul. Szopena 2

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie