Informacje dla Pacjentów

  • Przed zgłoszeniem się do Oddziału Radioterapii należy zarejestrować się w Poradni Onkologicznej Podkarpackiego Centrum Onkologii – nr tel.: 17 8666400 lub osobiście.
  • Wymagane jest dostarczenie wszystkich wyników badań, zdjęć radiologicznych, kart informacyjnych z poprzednich hospitalizacji oraz aktualnej listy przyjmowanych leków (z dawkowaniem).
  • Przed każdym kolejnym cyklem radioterapii konieczna jest ponowna kwalifikacja przez lekarza radioterapeutę.
  • Ewentualne odwołanie ustalonej hospitalizacji lub zmiana terminu musi być zgłoszona osobiście lub telefonicznie - nr tel.: 17 8666401.
  • Kontrolne wizyty po napromienianiu realizowane są przez lekarzy oddziału w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej znajdującej się w tym samym budynku.
powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo