Informacje dla Pacjentów

  • Przed zgłoszeniem się do Zakładu Radioterapii należy zarejestrować się w Poradni Onkologicznej Podkarpackiego Centrum Onkologii – nr tel.: 17 8666400 lub osobiście w budynku ”I” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie.
  • Wymagane jest dostarczenie wszystkich wyników badań, zdjęć radiologicznych, kart informacyjnych z poprzednich hospitalizacji oraz aktualnej listy przyjmowanych leków (z dawkowaniem).
  • Przed każdym kolejnym cyklem radioterapii konieczna jest ponowna kwalifikacja przez lekarza radioterapeutę.
  • Ewentualne odwołanie ustalonego naświetlania lub zmiana terminu musi być zgłoszona osobiście lub telefonicznie - nr tel.: 17 8666484.
  • Kontrolne wizyty po napromienianiu realizowane są przez lekarzy radioterapeutów w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej znajdującej się w tym samym budynku
powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo