Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

   Kontakt
  35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
  tel.: 17 866 62 81, 866 62 86
  e-mail:

 

Personel


Kierownik zakładu:
(17) 866 62 80


Diagności laboratoryjni:

 • Kierownik Pracowni Bakteriologii
 • Kierownik Pracowni Serologii z Bankiem Krwi
 • st. asystent - 3
 • asystent - 2
 • mł. asystent - 10


Technicy:

 • Kierownik Zespołu Techników
 • 27 techników analityki medycznej


Starszy laborant - 2


Laboranci - 1


Pomoc laboratoryjna - 1


Pielęgniarka - 1


Informacje dodatkowe

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oferuje szeroki panel badań z zakresu:
 • chemii klinicznej
 • immunochemii
 • analityki ogólnej
 • hematologii
 • bakteriologii
 • serologii
 • koagulologii
   

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w Centralnym Ogólnopolskim Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych, w którym to oceniane są parametry z zakresu chemii klinicznej oraz w Powszechnym Ogólnopolskim Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych, w którym oceniana jest poprawność oznaczeń parametrów z zakresu hematologii, koagulologii, chemii klinicznej, równowagi kwasowo-zasadowej oraz immunochemii. Obydwa programy oceny jakości prowadzone są przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

 

Ponadto KZDL uczestniczy w programach międzynarodowych:

 1. Labquality ,w którym oceniane są badania wykonywane metodą suchej chemii.
 2. RIQAS - program kardiologiczny i immunochemiczny.
 3. Sysmex International Quality - program hematologiczny.

 

KZDL uczestniczy w sprawdzianach jakości badań bakteriologicznych “POLMICRO” organizowany  przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie.
Biorąc udział w sprawdzianach międzynarodowych i międzylaboratoryjnych Laboratorium uzyskuje certyfikaty i zaświadczenia świadczące o poprawności wykonywanych i ocenianych w danym programie badań.

 

KZDL wykonuje odpłatnie badania dla  instytucji oraz klientów indywidualnych zgłaszających się bezpośrednio do laboratorium.
Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej czynny w godz.730- 2100. (Uwaga! Pobieranie krwi żylnej od 730 do 1100 w dni powszednie).

powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo