Obrazek w tle dla Dział Spraw Osobowych

Dział Spraw Osobowych

Podstawę zakresu działania Działu Spraw Osobowych stanowi całokształt spraw związanych z zatrudnieniem, przebiegiem zatrudnienia, prowadzeniem akt osobowych, ewidencją czasu pracy i rozwiązaniem umów o pracę pracowników zatrudnionych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Dział prowadzi ponadto sprawy i formalności związane między innymi z:

 • umowami cywilnoprawnymi,
 • stażem podyplomowym lekarzy – współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Okręgową Izbą Lekarską,
 • umowami rezydenckimi – współpraca z Ministerstwem Zdrowia,
 • specjalizacjami lekarskimi,
 • praktykami studenckimi, zawodowymi,
 • stażami kierunkowymi do specjalizacji – współpraca z jednostkami zewnętrznymi,
 • umowami o wolontariat,
 • stażami refundowanymi przez PUP,
 • emeryturami/rentami pracowników,
 • delegacjami – wyjazdami pracowników na staże, kursy, konferencje, zjazdy i tp.,
 • przygotowywaniem akt osobowych do archiwizacji – współpraca z Archiwum Szpitala,
 • przygotowywaniem dokumentacji dla byłych pracowników Szpitala z wykorzystaniem archiwalnych akt osobowych,
 • statystyką wewnętrzną oraz statystyką na potrzeby między innymi Urzędu Marszałkowskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Zdrowia.

Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku,
 • od godz. 07.30 do godz. 15.05.

Kierownik Działu Spraw Osobowych – mgr Anna Czop.

Z-ca Kierownika Działu Spraw Osobowych – mgr Monika Bijoś.

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.