Cennik

Cennik usług medycznych

UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, to cena badania będzie powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23%.

Lp. Rodzaj badania Cena zł – netto
I. KLINICZNY ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
1 AFP 20,00
2 Albumina w surowicy 8,00
3 Albumina w moczu 20,00
4 Alkohol etylowy 16,00
5 Alloprzeciwciała 35,00
6 Aminotransferaza alaninowa (ALAT) 8,00
7 Aminotransferaza asparaginowa (ASPAT) 8,00
8 Amylaza – surowica, mocz 10,00
9 Analiza jakościowa kamieni nerkowych 30,00
10 Anty Hbc IgM (test ilościowy) 50,00
11 Anty Hbc total (test jakościowy) 40,00
12 Anty Hbe (test jakościowy) 40,00
13 Anty Hbs (test ilościowy) 20,00
14 Anty-HCV (test jakościowy) 30,00
15 Anty-TPO 25,00
16 Any -TG 25,00
17 ASO (test jakościowy) 5,00
18 Badania serologiczne w konflikcie AB0 40,00
19 Badanie kału na krew utajoną 30,00
20 Badanie ogólne moczu + mikroskopowa ocena osadu 10,00
21 Badanie ogólne płynów z jamy ciała 40,00
22 Badanie przesiewowe w kierunku bakterii chrobotwórczych (nos, gardło, odbyt, pochwa) z wyjątkiem Salmonella, Schigella 30,00
23 Beta 2 Mikroglobulina 45,00
24 bHCG 26,00
25 Białko PMR, mocz 8,00
26 Białko w moczu ilościowo 8,00
27 Białko w surowicy 7,00
28 Bilirubina 7,00
29 Bilirubina wolna 8,00
30 Bilirubina związana 8,00
31 Biocenoza pochwy 30,00
32 Borelioza IgG (test jakościowy) 26,00
33 Borelioza IgM (test jakościowy) 26,00
34 BTA 30,00
35 Ca 125 26,00
36 Ca 15-3 26,00
37 Ca 19-9 26,00
38 CEA 20,00
39 Cholesterol całkowity 7,00
40 Cholesterol HDL 8,00
41 CK- Kinaza kreatynowa 10,00
42 CK/MB – Izoenzym CK 10,00
43 Badanie kału w kierunku toksyny A i B Clostridium difficile 55,00
44 CRP ilościowo 16,00
45 Cytomegalia IgG (test ilościowy) 30,00
46 Cytomegalia IgM (test jakościowy) 40,00
47 Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) 10,00
48 Czas protrombinowy (PT) 10,00
49 D-dimer ilościowo 30,00
50 Digoksyna 50,00
51 Dopalacze – test przesiewowy 100,00
52 EBV IgG (test jakościowy) 35,00
53 EBV IgM (test jakościowy) 35,00
54 Elektroforeza w surowicy 35,00
55 Elektrolity (Na,K,Ca zjonizowany) 15,00
56 Elektrolity: Cl – surowica 7,00
57 Elektrolity: K – surowica, mocz 7,00
58 Elektrolity: Na – surowica, mocz 7,00
59 Estradiol 20,00
60 FAG 70,00
61 Fenotyp 60,00
62 Ferrytyna 22,00
63 Fibrynogen 10,00
64 Fosfataza alkaliczna 8,00
65 Fosfor 7,00
66 FSH 15,00
67 fT 3 15,00
68 fT 4 15,00
69 Gentamycyna 70,00
70 GGTP 7,00
71 Glukoza w moczu – ilościowo 7,00
72 Glukoza-surowica, mocz 7,00
73 Grupa krwi + alloprzeciwciała 60,00
74 H. pylori antygen w kale 25,00
75 Haptoglobina 25,00
76 HbA1c 30,00
77 HbeAg (test jakościowy) 40,00
78 HbsAg (test jakościowy) 12,00
79 Hevylite Kappa IgA 60,00
80 Hevylite Kappa IgG 60,00
81 Hevylite Kappa IgM 60,00
82 Hevylite Lambda IgA 60,00
83 Hevylite Lambda IgG 60,00
84 Hevylite Lambda IgM 60,00
85 HE4 50,00
86 HIV 30,00
87 Identyfikacja + szybki antybiogram (identyfikacja sepsy) 1000,00
88 Immonofiksacja białek w surowicy 210,00
89 Immunoglobuliny IgA 15,00
90 Immunoglobuliny IgG 15,00
91 Immunoglobuliny IgM 15,00
92 Interleukina-6 45,00
93 Kalprotektyna w kale 80,00
94 Karbamazepina 50,00
95 Kofeina 70,00
96 Kontrola biologiczna autoklawów i sterylizatorów gazowych „TEST 3 M” 20,00
97 Kontrola biologiczna autoklawów i suszarek „Sporal A” i „Sporal S” 20,00
98 Kontrola czystości powierzchni metodą płytek odciskowych 30,00
99 Kortyzol w surowicy 20,00
100 Kreatynina-surowica, mocza 6,00
101 Kwalifikacja do podania immunoglobuliny 25,00
102 Kwas foliowy 22,00
103 Kwas mlekowy 10,00
104 Kwas moczowy – surowica, mocz 7,00
105 Kwas walproinowy 50,00
106 LDH-Dehydrogenaza mleczanowa 8,00
107 Lekkie łańcuchy Kappa w moczu jednorazowym 60,00
108 Lekkie łańcuchy Kappa w moczu dobowym 60,00
109 Lekkie łańcuchy Lambda w moczu jednorazowym 60,00
110 Lekkie łańcuchy Lambda w moczu dobowym 60,00
111 LH 15,00
112 Liczba Addisa 15,00
113 Lipaza 10,00
114 Lipidogram 19,00
115 Lit 10,00
116 Magnez – surowica, mocz 6,00
117 Miano przeciwciał 60,00
118 Mocznik 6,00
119 Morfologia krwi z rozmazem z analizatora 10,00
120 Mycoplasma hominis / Ureaplasma urealiticum 40,00
121 Narkotyki / leki – test przesiewowy 70,00
122 OB. 3,00
123 Ocena mikrobiologicznej czystości powietrza 60,00
124 Osad płynu z jam ciała z cytowirówki 20,00
125 Oznaczenie MIC metodą E-testu: 1 antybiotyk 35,00
126 Panel genetyczny (krew, OUN, górne i dolne drogi oddechowe) 800,00
127 Płyn MR bez rozmazu 30,00
128 Płyn MR z rozmazem 40,00
129 Płytki krwi (metoda fluorescencyjna cytometria przepływowa) 15,00
130 Podłoże do posiewu krwi 25,00
131 Posiew krwi, PMR (bakteria tlenowa) 45,00
132 Posiew z dróg oddechowych (plwocina, popłuczyny oddechowe, płyn z opłucnej) 45,00
133 Posiew moczu 45,00
134 Posiew w kierunku beztlenowców (ropa, punktat) 50,00
135 Posiew w kierunku grzybów 40,00
136 Prokalcytonina 60,00
137 Prolaktyna 15,00
138 Próba krzyżowa z jednym dawcą 60,00
139 Próba krzyżowa z każdym następnym 20,00
140 PTH 30,00
141 Retikulocyty 15,00
142 RF (test jakościowy) 5,00
143 RKZ (równowaga kwasowo-zasadowa) 15,00
144 Rozmaz krwi według Schilinga – weryfikacja mikroskopowa 15,00
145 Syderoblasty 30,00
146 Test jakościowy w kierunku obecności GDH Clostridium difficile w kale 45,00
147 Test jakościowy w kierunku obecności GDH i toksyny A i B Clostridium difficile w kale 50,00
148 Test przesiewowy w kierunku grypy A+B 60,00
149 Test przesiewowy w kierunku obecności wirusów adeno/rota w kale 30,00
150 Testosteron 18,00
151 TIBC 16,00
152 Toxo IgG (test ilościowy) 26,00
153 Toxo IgM (test jakościowy) 28,00
154 tPSA (total) 20,00
155 fPSA (wolne) 30,00
156 Troponina T 38,00
157 Trójglicerydy 6,00
158 TSH 15,00
159 Wankomycyna 70,00
160 Wapń – surowica, mocz 6,00
161 Wapń zjonizowany 15,00
162 Witamina B12 25,00
163 Witamina D-25(OH) 45,00
164 Wolne łańcuchy lekkie Kappa w surowicy 60,00
165 Wolne łańcuchy lekkie Lambda w surowicy 60,00
166 WR 7,00
167 Wymaz (gardło, nos, spojówki, rana, pochwa itp.) 45,00
168 Wymaz czystości powierzchni 45,00
169 Wymaz z pochwy w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS) 30,00
170 Żelazo 6,00
171 Antygen Covid -19- test przesiewowy 40,00
172 Panel alergenów oddechowych-20 parametrowy 200,00
173 Panel alergenów oddechowych-10 parametrowy 100,00
174 Panel alergenów pokarmowych-20 parametrowy 200,00
175 Panel alergenów pokarmowych-10 parametrowy 100,00
176 Panel – komponenty jadów owadów 120,00
177 Panel mleko + gluten 120,00
178 Panel – rekombinanty pyłki 120,00
179 Panel – rekombinanty roztoczy 120,00
180 Test antygenowy kasetkowy Legionella w moczu 70,00
181 Test antygenowy kasetkowy Streptococcus pneumoniae 80,00
Pracownia Bakteriologii Gruźlicy
1 Posiew w kierunku gruźlicy na podłożu L-J i Stonebrinka (w tym preparat) 60,00
2 Opracowanie preparatu w kierunku prątków gruźlicy 20,00
3 Preparat CITO w kierunku gruźlicy 25,00
4 Lekowrażliwość na 4 podstawowe leki p/prątkowe metodą tradycyjną 150,00
5 Lekowrażliwość rozszerzona + testy dla mykobakterii atypowych i opornych szczepów M. tuberculosis (metoda tradycyjna) 300,00
6 Posiew na podłożu BACTEC MGIT 960 (plwocina, wycinek, ropa, wyskrobiny, płyny ustrojowe, popłuczyny oskrzelowe itp.) 100,00
7 Lekowrażliwość w czułym systemie hodowlanym (4 podstawowe leki p/prątkowe) 350,00
8 Lekowrażliwość na PZA 200,00
9 Test QuantiFERON-TB GOLD IT (badanie z krwi w kierunku wykrywania zakażenia latentnego prątkiem gruźlicy) 200,00
10 Test QuantiFERON-TB GOLD IT (badanie z krwi w kierunku wykrywania zakażenia latentnego prątkiem gruźlicy) – tryb „cito” – termin wykonania badania należy wcześniej uzgodnić z laboratorium (wynik dostępny następnego dnia po otrzymaniu materiału) 250,00
Badania genetyczne
1 Wykrywanie wirusa grypy A, B oraz wirusa RSV 270,00
2 Potwierdzanie infekcji HCV oraz monitorowanie poziomu wiremii genotyp 1-6 300,00
3 Potwierdzanie infekcji HBV 300,00
4 Potwierdzanie infekcji HIV – 1 270,00
5 Wykrywanie i identyfikacja genów różnych klas karbapenemaz KPC, NDM, VIM, OXA – 48, IMP – 1 bezpośrednio z materiału pobranego od pacjenta lub z hodowli 280,00
6 Wykrywanie C – difficile – toksyna B, toksyna binarna, szczep hiperepidemiczny 027NAP1/B1 260,00
7 Wykrywanie Chlamydia trachomatis i N. gonorrhoeae 200,00
8 Wykrywanie mutacji czynnika II i czynnika V Leiden we krwi obwodowej 300,00
9 Badanie genetyczne w kierunku M. tuberculosis complex 300,00
10 Badanie genetyczne w kierunku M. tuberculosis complex – tryb „cito” termin wykonania badania genetycznego należy wcześniej uzgadniać z laboratorium (wynik badania płynu mózgowo-rdzeniowego dostarczonego do godziny 9.00 dostępny w tym samym dniu) 300,00
11 Wykrywanie Covid -19 metodą PCR 400,00
II. KLINICZNY ZAKŁAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
Badania bez kontrastu
1 TK mózgowia, zatok, twarzoczaszki, oczodołów bez kontrastu 300,00
2 Tk mózgowia + twarzoczaszki bez kontrastu 350,00
3 TK jamy brzusznej + miednicy bez kontrastu 450,00
4 TK jamy brzusznej bez miednicy bez kontrastu 400,00
5 TK narządów miednicy bez kontrastu 400,00
6 TK klatki piersiowej bez kontrastu 350,00
7 TK klatki piersiowej + jamy brzusznej + miednicy bez kontrastu 650,00
8 TK szyi bez kontrastu 300,00
9 TK szyi + klatki piersiowej bez kontrastu 400,00
10 TK kości, stawów bez kontrastu 300,00
11 TK kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego bez kontrastu 350,00
Badania z kontrastem
1 TK mózgowia, zatok, twarzoczaszki, oczodołów z kontrastem 400,00
2 Tk mózgowia + twarzoczaszki z kontrastem 450,00
3 TK jamy brzusznej + miednicy z kontrastem 550,00
4 TK jamy brzusznej bez miednicy z kontrastem 500,00
5 TK narządów miednicy z kontrastem 500,00
6 TK klatki piersiowej z kontrastem 450,00
7 TK klatki piersiowej + jamy brzusznej + miednicy z kontrastem 750,00
8 Angio -TK 600,00
9 Politrauma z kontrastem 850,00
10 TK szyi z kontrastem 400,00
11 TK szyi + klatki piersiowej z kontrastem 500,00
12 TK kolonoskopia wirtualna z kontrastem 650,00
13 Konsultacja TK 350,00
REZONANS MAGNETYCZNY
Badania bez kontrastu
1 RM mózgowia, twarzoczaszki, oczodołów bez kontrastu 500,00
2 RM angio naczyń mózgowych, naczyń szyi 600,00
3 RM kręgosłupa (jedna okolica anatomiczna) bez kontrastu 500,00
4 RM szyi, krtani, gardła, jamy ustnej bez kontrastu 500,00
5 RM ściany klatki piersiowej bez kontrastu 500,00
6 RM jamy brzusznej ( wątroby lub trzustki lub nerek lub nadnerczy) bez kontrastu 550,00
7 RM prostaty, narządu rodnego, odbytnicy bez kontrastu 550,00
8 RM kości, stawów bez kontrastu 500,00
9 Cholangio RM (MRCP) 400,00
10 MR piersi bez kontrastu 550,00
Badania z kontrastem
1 RM mózgowia, twarzoczaszki, oczodołów z kontrastem 650,00
2 RM kręgosłupa (jeden odcinek anatomiczny) z kontrastem 650,00
3 RM szyi, krtani, gardła, jamy ustnej z kontrastem 650,00
4 RM ściany klatki piersiowej z kontrastem 650,00
5 RM jamy brzusznej ( wątroby, trzustki, nerek, nadnerczy) z kontrastem 700,00
6 RM prostaty, narządu rodnego, odbytnicy z kontrastem 700,00
7 RM kości i stawów z kontrastem 650,00
8 Cholangio MR z kontrastem 650,00
9 RM piersi z kontrastem 750,00
10 Enterografia z kontrastem 750,00
11 Konsultacja RM 300,00
PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA RTG
1 RTG czaszki,twarzoczaszki,zatok, łuku jarzmowego, oczodołów, stawów skroniowo-żuchwowych, żuchwy 60,00
2 RTG kości nosa 40,00
3 RTG zębów 1 projekcja 50,00
4 RTG zębów zgryzowe 60,00
5 RTG pantomogram szczęki i żuchwy, pantomogram stawów skroniowo-żuchwowych 110,00
6 RTG jamy brzusznej 50,00
7 RTG mostka, obojczyka, łopatki, stawów mostkowo-obojczykowych,stawów barkowych 50,00
8 RTG przedramienia, stawu łokciowego, kości ramiennej 60,00
9 RTG dłoni lub palców lub nadgarstka 50,00
10 RTG kości udowej lub podudzia 60,00
11 RTG rzepki 50,00
12 RTG stawu skokowego, kości piętowej lub stopy 50,00
13 RTG stawu biodrowego 50,00
14 RTG miednicy, stawów krzyżowo biodrowych, stawów kolanowych 60,00
15 RTG spojenia łonowego, kości ogonowej 50,00
16 RTG kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego 70,00
17 RTG kręgosłupa szyjnego lub przełyku bez kontrastu (1 projekcja) 50,00
18 RTG płuc, klatki piersiowej, żeber 60,00
19 RTG płuc, płuc + jamy brzusznej u noworodków 50,00
20 Skopia 90,00
Badania RTG kontrastowe
1 CHCG 150,00
2 ECPW (ekspozycje w trakcie procedury) 150,00
3 Cystografia, cystografia mikcyjna, cystouretrografia, uretrografia 200,00
4 Urografia dożylna, pielografia 250,00
5 Pasaż jelitowy, wlew doodbytniczy 220,00
6 RTG przełyku z kontrastem lub żołądek 200,00
7 Flebografia (jedna kończyna) 500,00
8 Konsultacja RTG 300,00
Mammografia
1 Badanie mammograficzne preparatu 60,00
2 Mammografia 200,00
3 Mammografia – haczykowanie 600,00
4 Konsultacja mammograficzna 300,00
Badania USG
1 USG okolic powierzchownych 200,00
2 USG jamy brzusznej, jam opłucnowych 200,00
3 USG tarczycy, ślinianek, szyi, jąder 200,00
4 USG piersi 200,00
5 USG dołu pachowego,pachwinowego, węzłów chłonnych obwodowych 200,00
6 USG naczyń – DOPPLER szyi, k. dolnej, k. górnej, naczyń nerkowych, żyły wrotnej 300,00
7 USG ABVS 300,00
Biopsje
1 Biopsja gruboigłowa wspomagana próżnią (mammotomiczna) pod USG 3500,00
2 Biopsja gruboigłowa wspomagana próźnią (mammotomiczna) stereotaktyczna pod RTG 3500,00
3 Biopsja gruboigłowa pod USG 1000,00
4 BAC pod USG 300,00
5 Biopsja gruboigłowa wspomagana próżnią pod RM 4000,00
6 Biopsja po kontrolą TK 3000,00
7 Dodatkowa dokumentacja na CD lub DVD 3,00
III. KLINICZNY ZAKŁAD PATOMORFOLOGII
1 Badanie cytologiczne wraz z oceną przez lekarza patomorfologa, do 4 preparatów rozmazów (ocena nie obejmuje immunohistochemii i barwień histochemicznych)
2 Jedna technika – rozmaz do 4 szkiełkek 280,00
3 Dwie techniki – rozmaz do 4 szkiełek + cytoblok 345,00
4 – każde następne szkiełko 50,00
5 Badanie histopatologiczne jednego bloczka – wycinek lub cytoblok- (cena nie obejmuje immunohistochemii i barwień histochemicznych) 72,00
6 Badanie immunohistochemiczne jednego testu wraz z oceną mikroskopową 147,00
7 Badanie immunohistochemiczne jednego testu CISH wraz z oceną mikroskopową 450,00
8 Barwienie histochemiczne: PAS, srebro, mucykarmin, EVG, Błękit alcjanu, Orceina, Van Gieson, Sudan, Trichrom, Giemsy, Ziehla-Neelsena, Grocotta, Błękit pruski 72,00
9 Badanie śródoperacyjne wraz z oceną przez lekarza patomorfologa, z jednego narządu (plus cena 72 zł za bloczek kontrolny z rozmrożonego wycinka) 472,00
10 Biopsja cienkoigłowa jednego narządu z oceną mikroskopową preparatów, wykonana przez specjalistę patomorfologa w szpitalu, badanie wykonane pod kontrolą USG 450,00
11 Badanie sekcyjne 3125,00
12 Przechowywanie zwłok w chłodni za dobę 70,00
13 Przygotowanie preparatów do badań immunohistochemicznych 17,00
14 Przygotowanie preparatów histopatologicznych ze skrojeniem jednego bloczka i wykonaniem barwienia metodą HE (Art.43 ust. 1 pkt. 18) 21,00
IV. IZBA PRZYJĘĆ
1 Iniekcja dożylna 20,00
2 Iniekcja podskórna 20,00
3 Iniekcja śródskórna 20,00
4 Kaniulacja tętnicy promieniowej 50,00
5 Kaniulacja żył powierzchownych 30,00
6 Lewatywa 40,00
7 Mierzenie temperatury 10,00
8 Nebulizacja – wykonanie usługi (ogólna cena wykonania zabiegu zależy od dawki i ceny leku) 40,00
9 Odsysanie dróg oddechowych 40,00
10 Opatrunek zewnętrzny 50,00
11 Opieka pielęgniarska w czasie pobytu w IP – 1 godz. 300,00
12 Płukanie żołądka 150,00
13 Pobranie krwi do badania analitycznego 5,00
14 Pobranie moczu do badania analitycznego 5,00
15 Podłączenie wlewu kroplowego 30,00
16 Pomiar ciśnienia tętniczego 10,00
17 Pomiar saturacji krwi tętniczej 10,00
18 Próba tuberkulinowa 50,00
19 Testy naskórkowe (chemiczne) 300,00
20 Testy punktowe – alergeny wziewne 200,00
21 Testy punktowe – alergeny pokarmowe 200,00
22 Toaleta całego ciała 200,00
23 Toaleta rurek tracheostomijnych 100,00
24 Zakładanie czepców przeciw wszawicy 50,00
25 Zakładanie sond żołądkowych 100,00
26 Zakładanie wkłuć centralnych 400,00
27 Założenie rurki tracheostomijnej 150,00
28 Zaopatrywanie chirurgiczne rany 100,00
Badania inne
1 EKG 60,00
2 Spirometria bez opisu – komputerowa 100,00
3 Bodypletyzmografia 150,00
4 Rhinomanometria 100,00
5 Dyfuzja gazów DLCO 200,00
V. KLINIKA GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA
1 Badanie cytologiczne – pobranie 40,00
2 USG – ginekologiczne 200,00
3 KTG 100,00
VI. KLINIKA PSYCHIATRII OGÓLNEJ
1 Badanie psychologiczne – ocena psychologiczna 300,00
2 Badanie psychologiczne – z osobowością (pełne) 350,00
3 Badanie psychologiczne – z testami organicznymi 200,00
4 Badanie psychologiczne – z testem inteligencji 300,00
VII. KLINIKA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
1 Nacięcie ropnia 200,00
2 Opatrunek chirurgiczny (również usunięcie szwów) 100,00
3 Operacja torbieli 1000,00
4 Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego 700,00
5 Plastyka połączenia ustno-zatokowego 500,00
6 Plastyka wędzidełka wargi lub języka 400,00
7 Plastyka wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchwy (+ cena znieczulenia) 500,00
8 Resekcja wierzchołka zęba 700,00
9 Resekcja wierzchołka zęba + każdy następny podczas tego zabiegu 200,00
10 Usunięcie zęba przez dłutowanie 700,00
11 Usunięcie zęba w znieczuleniu miejscowym 300,00
12 Wycięcie zmiany guzopodobnej w jamie ustnej i ze skóry twarzy 500,00
13 Zabiegi chirurgiczno-ortodontyczne (kortykotomia, fenestracja, usunięcie zęba dodatkowego, usunięcie zawiązka zęba) 700,00
14 Zabiegi chirurgiczno-periodontologiczne (pogłębienie przedsionka z przeszczepem, gingivoplastyka 700,00
15 Założenie szyny przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów 600,00
VIII. KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ
1 Implantacja Esperalu 200,00
2 Opatrunek chirurgiczny (również usunięcie szwów) 100,00
3 Nacięcie ropnia 100,00
4 Zaopatrzenie chirurgiczne rany 100,00
5 Zaopatrzenie chirurgiczne rany z jej szyciem 200,00
6 Wymiana cewnika gastrostomijnego 200,00
IX. KLINIKA UROLOGII I UROLOGII ONKOLOGICZNEJ
1 USG 70,00
2 Uroflowmetria 85,00
3 Cystoskopia 760,00
4 Cystoskopia + wycinek 970,00
5 Cystoskopia + sondowanie moczowodu 830,00
6 Cystoskopia + cewnik DJ 1500,00
7 Cystostomia nadłonowa 970,00
8 Nefrostomia punkcyjna 970,00
9 Punkcja torbieli nerki 900,00
10 Cewnikowanie pęcherza moczowego 140,00
11 Odpłukanie skrzepów z pęcherza 210,00
12 Wymiana cewników w przetoce 970,00
13 Kalibracja cewki moczowej 900,00
14 TRUS + TRU-CUT (biopsja stercza) 2070,00
15 Odprowadzenie załupka 210,00
X. KLINIKA NEFROLOGII
1 Zabieg hemodializy 450,00
2 Zabieg hemodiafiltracji 494,00
XI. KLINIKA OKULISTYKI
1 Podstawowe badanie okulistyczne 200,00
2 Badanie w trójlustrze (gonioskopia) 80,00
3 Zabieg laserowy 350,00
4 Angiografia fluoresceinowa 300,00
5 Pole widzenia 150,00
6 Zdjęcie dna oka 100,00
7 USG 150,00
8 Tonometria aplanacyjna 50,00
9 Usunięcie ciała obcego 200,00
XII. KLINIKA DERMATOLOGII
1 Testy płatkowe: Europejska Seria Podstawowa – zestaw 30 alergenów 300,00
2 Testy punktowe: Panel pokarmowy 200,00
3 Testy punktowe: Panel wziewny 200,00
4 Testy punktowe: Videodermatoskopia 500,00
5 Ocena dermatoskopem 200,00
XIII. KLINIKA HEMATOLOGII
1 Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego (z barwieniem i oceną preparatu) 350,00
2 Ocena rozmazu krwi (bez barwienia) 85,00
3 Ocena rozmazu szpiku kostnego 180,00
4 Trepanobiopsja (bez oceny preparatu) 290,00
Pracownia Cytometrii Przepływowej
1 Immunofenotypowa diagnostyka chłoniaków – CLL 585,00
2 Immunofenotypowa diagnostyka chłoniaków (inne niż CLL) 1080,00
3 Immunofenotypowa diagnostyka/wznowa ostrej białaczki szpikowej AML 1800,00
4 Immunofenotypowa diagnostyka/wznowa ostrej białaczki limfoblastycznej ALL – B 1800,00
5 Immunofenotypowa diagnostyka/wznowa ostrej białaczki limfoblastycznej ALL – T 1300,00
6 Immunofenotypowa diagnostyka dyskrazji plazmocytowych 640,00
7 Immunofenotypowa ocena komórek szpiku – panel skrócony I 585,00
8 Immunofenotypowa ocena komórek szpiku – panel skrócony II 640,00
9 Immunofenotypowa ocena subpopulacji limfocytów – panel podstawowy 440,00
10 Immunofenotypowa ocena subpopulacji limfocytów – panel rozszerzony 625,00
11 Immunofenotypowa ocena odsetka i wartości bezwzględnych limfocytów T(CD3+): CD4 i CD8, stosunek CD4/CD8 250,00
12 Ocena remisji w AML/ALL 900,00
13 Ocena mierzalnej choroby resztkowej w CLL 625,00
14 Ocena mierzalnej choroby resztkowej w chłoniakach (inne niż CLL) 900,00
15 Ocena mierzalnej choroby resztkowej w AML/ALL 1200,00
Pracownia Biologii Molekularnej
1 Izolacja i biobankowanie DNA 80,00
2 Izolacja i biobankowanie RNA 80,00
3 BCR-ABL badanie jakościowe 420,00
4 BCR-ABL P210 badanie ilościowe 500,00
5 JAK2 V617F badanie jakościowe 280,00
6 JAK2 V617F badanie ilościowe 560,00
7 CALR mutacje ekson 9 420,00
8 TP53 NGS eksony 2-11 1000,00
9 Status zmutowania IGHV NGS 1200,00
10 Domena kinazowa BCR-ABL1 NGS 1100,00
11 ASXL1 eksony 5-12 NGS 1000,00
12 JAK2 eksony 12-14 NGS 800,00
13 MPL eksony 7-10 NGS 800,00
14 SF3B1 eksony 13-18 NGS 800,00
15 CXCR4 i MYD88 panel NGS 1200,00
16 Panel mieloidalny mutacji (MPN/MDS/AML) NGS 3000,00
17 Panel fuzji ALL (E2A-PBX1, STIL-TAL, RUNX-ETV6, MLL-multiplex) qPCR 1500,00
18 RUNX1-RUNX1T1 jakościowo qPCR 550,00
19 RUNX1-RUNX1T1 ilościowo MRD qPCR 800,00
20 CBFB-MYH11 jakościowo qPCR 550,00
21 CBFB-MYH11 ilościowo MRD qPCR 800,00
22 PML-RARA jakościowo qPCR 550,00
23 PML-RARA ilościowo MRD qPCR 800,00
24 NPM1 mutacje jakościowo AFLP 450,00
25 NPM1 mutacja typ A ilościowo MRD qPCR 800,00
26 CEBPA mutacje NGS 800,00
27 FLT3 mutacje ITD+TKD (D835) 550,00
Pracownia Cytogenetyki i Cytologii
1 Badanie kariotypu komórek szpiku 800,00
2 Badanie cytogenetyczne metodą FISH z jedną sondą specyficzną 800,00
3 Panel sond FISH o znaczeniu rokowniczym w CLL 1700,00
XIV. KLINIKA GASTROENTEROLOGII I HEPATOLOGII Z PODODDZIAŁEM CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
Centralna Pracownia Endoskopowa
1 Gastroskopia – test ureazowy 350,00
2 Gastroskopia – pobranie wycinków do badań histopatologicznych 4000,00
3 Kolonoskopia bez biopsji 450,00
4 Kolonoskopia z biopsją 570,00
5 Kolonoskopia z polipektomią 920,00
6 Znieczulenie do gastroskopii 150,00
7 Znieczulenie do kolonoskopii 150,00
8 Znieczulenie do gastroskopii i kolonoskopii (w jednym badaniu) 230,00
9 Endosonografia diagnostyczna i zabiegowa (biopsja zmian i wykonywanie drenaży pod kontrolą EUS) – z pobraniem materiału cytologicznego/ histopatologicznego 3100,00
10 ECPW (sfinkterotomia endoskopowa/ewakuacja złogów/protezowanie protezą plastikową) 4900,00
11 Biopsja wątroby 800,00
12 PEG – przezskórna endoskopowa gastrostomia 920,00
XV. KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII
1 Audiogram tonalny progowy (ATP) 80,00
2 Audiogram tonalny progowy z próbami nadprogowymi (ATN) 100,00
3 Audiometria impedencyjna (AI) 80,00
4 Audiometria impedencyjna + test decay (AID) 90,00
5 Audiometria mowy (AM) 80,00
6 Badanie wywołanych potencjałów słuchowych (ABR) 200,00
7 Elektronystagmografia (ENG) 120,00
8 Elektronystagmografia z próbami cieplnymi (ENG+PC) 160,00
9 Otoemisja akustyczna (DPOAE) 80,00
10 Otoemisja akustyczna (TEOAE) 80,00
11 Tympanogram (T) 50,00
12 Tamponada nosa 200,00
XVI. KLINICZNY ZAKŁAD RADIOTERAPII
1 Jeden cykl radioterapii paliatywnej Ceny według katalogu świadczeń NFZ
2 Radioterapia radykalna 3D Ceny według katalogu świadczeń NFZ
3 Radioterapia radykalna 2D Ceny według katalogu świadczeń NFZ
4 IMRT Ceny według katalogu świadczeń NFZ
5 3D-CRT Ceny według katalogu świadczeń NFZ
6 Jeden cykl brachyterapii HDR Ceny według katalogu świadczeń NFZ
7 Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry za cykl (co najmniej 10 sesji) Ceny według katalogu świadczeń NFZ
XVII. KLINICZNY ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII DZIENNEJ
1 Porada ambulatoryjna związana z chemioterapią 133,68 + koszty leków
XVIII. KLINIKA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
1 Bronchoskopia 700,00
2 Bronchoskopia z udrażnianiem światła oskrzeli (usunięcie ciała obcego) 700,00
3 Biopsja cienkoigłowa transtorakalna 700,00
4 Biopsja – pobranie wycinka (bronchoskopia) 200,00
5 Punkcja – nakłucie klatki piersiowej 200,00
6 USG – klatki piersiowej 200,00
7 USG – jamy brzusznej 200,00
8 Drenaż jamy opłucnej (cewnik Foley’a) 300,00
9 Drenaż jamy opłucnej – dren Thorax Ch28 + zestaw transportowy 1000,00
10 Drenaż jamy opłucnej – dren Thorax Ch 20 800,00
11 Drenaż jamy opłucnej – dren Thorax Ch 28 850,00
12 Opatrunek/zmiana opatrunku 100,00
13 Usunięcie drenu 150,00
14 Usunięcie szwów 50,00
15 BAC pod USG 400,00
XIX. KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
1 Konsultacja alergologiczna 350,00
2 Konsultacja immunologiczna 350,00
3 Konsultacja gruźlicy i chorób płuc 350,00
4 Konsultacja chirurgii klatki piersiowej 350,00
5 Konsultacja chirurgiczna 350,00
6 Konsultacja chirurgii szczękowo-twarzowej 350,00
7 Konsultacja dermatologiczna 350,00
8 Konsultacja ginekologiczna 350,00
9 Konsultacja hematologiczna 400,00
10 Konsultacja gastroenterologiczna 350,00
11 Konsultacja laryngologiczna 350,00
12 Konsultacja nefrologiczna 350,00
13 Konsultacja neurologiczna 350,00
14 Konsultacja okulistyczna 350,00
15 Konsultacja onkologiczna 350,00
16 Konsultacja psychiatryczna 350,00
17 Konsultacja urologiczna 350,00
18 Konsultacja endokrynologiczna 350,00
19 Konsultacja diabetologiczna 350,00
20 Konsultacja lekarska – Izba Przyjęć 350,00
21 Konsultacja patomorfologiczna wraz oceną preparatów 1200,00
XIX. KLINIKI / PORADNIE
Hospitalizacje
1 Hospitalizacje w Klinikach Ceny według katalogu świadczeń NFZ
Poradnie
1 Świadczenia ambulatoryjne (w poradniach) Ceny według katalogu świadczeń NFZ
XX. STERYLIZACJA PCCHP
Sterylizacja gazowa tlenkiem etylenu materiałów i narzędzi medycznych
1 Sterylizacja gazowa materiałów i narzędzi medycznych pakiet mały- rękaw 5,0; 7,5; 10,0 cm 25,00 + VAT
2 Sterylizacja gazowa materiałów i narzędzi medycznych pakiet średni- rękaw 12,0; 15,0; 20,0 cm 35,00 + VAT
3 Sterylizacja gazowa materiałów i narzędzi medycznych pakiet duży – rękaw 25,0 cm do 42,0 cm 50,00 + VAT
4 Sterylizacja gazowa materiałów i narzędzi medycznych (1 jednostka wsadowa). Całość wsadu do sterylizatora gazowego wynosi dwie jednostki wsadowe —115 I. Jeśli objętość dostarczanego materiału będzie przekraczała 1/4 objętości jednostki wsadowej to zleceniobiorca będzie stosował rozliczenie na jednostki wsadowe 200,00 + VAT
Sterylizacja nadtlenkiem wodoru H₂O₂
1 Pakiet mały-rękaw o szerokości 5,0; 7,5; 10,0 cm 25,00 + VAT
2 Pakiet średni-rękaw o szerokości 12,0; 15,0; 20,0 cm 35,00 + VAT
3 Pakiet duży-rękaw o szerokości 25,0 cm do 42,0 cm 50,00 + VAT
4 Wsad maksymalny 5 kg taca górna 5 kg taca dolna – 10 kg 100,00 + VAT
Sterylizacja wysokotemperaturowa parą wodną w nadciśnieniu
1 Pakiet mały-rękaw o szerokości 5,0; 7,5; 10,0 cm 8,00 + VAT
2 Pakiet średni-rękaw o szerokości 12,0; 15,0; 20,0 cm 12,00 + VAT
3 Pakiet duży-rękaw o szerokości 25,0 cm do 42,0 cm 18,00 + VAT
4 1 j STE- wsad sterylizacyjny o wymiarach 300 x 300 x 600 mm 90,00 + VAT
5 0,5 j STE 50,00 + VAT
6 0,25 j STE 30,00 + VAT
Usługi transportowe (cena brutto)
1 Transport karetką sanitarną typu A1 – za każdy 1 km 1,60
2 Jedna godziny pracy personelu przy transporcie karetką sanitarną typu A 1 40,00
3 Transport w standardzie zespołu „P” – za każdy 1 km 1,90
4 Jedna godziny pracy personelu przy transporcie karetką w standardzie zespołu „P” 90,00
5 Usługi transportu pacjentów dializowanych – za każdy 1 km 3,36
Inne
1 Zaświadczenie lekarskie 24,39
2 Zaświadczenie lekarskie (art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT) 30,00
3 Kserokopia dokumentacji medycznej – 1 strona 0,49
4 Kserokopia dokumentacji medycznej – 1 strona (art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT) 0,30
5 Udzielanie pisemnej informacji o stanie zdrowia dla ZUS, KRUS lub innych firm ubezpieczeniowych 50,00
6 Opinia lekarska 97,56
7 Opinia lekarska (art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT) 120
8 Przesłanie dokumentów pocztą 10,00Data obowiązywania: 2023 rok.

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.