Podkarpackie Centrum Chorób Płuc

Wszystkie obiekty

Rejestracja Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc

Rejestracja Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc

Przejdź
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Przejdź
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej wraz z Blokiem Operacyjnym

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej wraz z Blokiem Operacyjnym

Przejdź
Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Przejdź
Pracownia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu

Pracownia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu

Przejdź
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Przejdź
Klinika Pulmonologii z Pododdziałem Alergologii

Klinika Pulmonologii z Pododdziałem Alergologii

Przejdź
Klinika Pulmonologii i Chemioterapii

Klinika Pulmonologii i Chemioterapii

Przejdź
Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Przejdź
Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

Przejdź