Obrazek w tle dla Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Podstawowym celem Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia jest:

  • w zakresie Zamówień Publicznych: zawieranie umów na dostawy, usługi oraz roboty budowlane prowadzone na rzecz USK Rzeszów w wyniku postępowań przeprowadzanych w trybach określonych w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz  przepisów wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy Pzp.
  • w zakresie Zaopatrzenia: zapewnienie ciągłości pracy USK Rzeszów poprzez utrzymanie optymalnego poziomu dostaw dla Klinik, Pracowni i innych Komórek Organizacyjnych.

Godziny pracy:

  • od poniedziałku do piątku,
  • od godz. 07.30 do godz. 15.05.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – mgr Jolanta Fąfara – 17 86 66 060

Zastępca Kierownika ds. Zamówień Publicznych mgr Ewelina Szymańska – 17 86 66 096

Zastępca Kierownika ds. Zaopatrzenia mgr Sabina Kruk-Piersiak – 17 86 66 061

Sprawy dotyczące zamówień publicznych

Sprawy dotyczące zaopatrzenia, ul. Szopena 2

Magazyn Sanitarny, ul. Szopena 2 – tel. 17 86 66 064

Magazyn PCChP/Zaopatrzenie, ul. Rycerska 2

Magazyn Techniczny, ul. Szopena 2 – tel. 17 86 66 065

Magazyn Żywnościowy, ul. Szopena 2 – tel. 17 86 66 063

Magazyn Biurowy/DRUKI, ul. Szopena 2 – tel. 17 86 66 273

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.