Obrazek w tle dla Dział Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

Podstawowym celem Działu Zamówień Publicznych jest zawieranie umów odpłatnych między Zamawiającym a Wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez Zamawiającego od wybranego Wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług, na podstawie przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówienia publicznego w trybach określonych w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz  przepisów wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy Pzp.

Godziny pracy:

  • od poniedziałku do piątku,
  • od godz. 07.30 do godz. 15.05.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Ewelina Szymańska.

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.