Obrazek w tle dla Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Zadania Zespołu:

 • opracowywanie rocznych programów zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych oraz nadzór nad jego realizacją,
 • identyfikacja i kontrola ognisk epidemicznych, określanie czynników ryzyka zakażeń,
 • monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych,
 • sporządzenie i przekazywanie właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala,
 • podejmowanie doraźnych decyzji dotyczących postępowania z zakażonymi pacjentami i innych problemów związanych z zakażeniami szpitalnymi,
 • edukacja  pracowników w zakresie zapobiegania i kontroli zakażeń,
 • współpraca i nadzór firm świadczących usługi zewnętrzne: kompleksowego utrzymania czystości oraz prania bielizny szpitalnej,
 • współpraca  z zespołami na terenie Szpitala, ordynatorami i kierownikami wszystkich komórek organizacyjnych w celu podnoszenia standardów opieki nad chorym i kontroli zakażeń szpitalnych,
 • przedstawianie Dyrektorowi i Komitetowi Kontroli Zakażeń Zakładowych raportów dotyczących realizacji przyjętego programu, rezultatów kontroli i wniosków.

Skład zespołu:

 • mgr Anna Kozieł – specjalista mikrobiolog, diagnosta laboratoryjny
 • mgr Edyta Czechowicz-Papciak – specjalista ds. epidemiologii
 • mgr Natalia Głogowska – specjalista ds. epidemiologii

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.