Obrazek w tle dla „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”

„Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”

Kliniczny Szpital Wojewódzki im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Celem projektu jest zwiększenie ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza i ochrona środowiska.

Na budynkach Uniwersyteckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie zlokalizowane zostaną 3 odrębne instalacje PV o łącznej mocy 109,2 kW. Instalacja produkować będzie energię elektryczną co pozwoli na ograniczenie poboru energii z sieci elektroenergetycznej i tym samym przyczyni się do redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Wartość projektu: 615 135,30 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 425 093,50 zł

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.