Obrazek w tle dla „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego…”

„Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego…”

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 r. została podpisana umowa Nr RPPK.06.02.01-18-0002/18-00
o dofinansowanie projektu pn.: „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność Przestrzenna i Społeczna w ramach działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz z Budżetu Państwa.

  • Cele projektu: Celem projektu jest zapewnienie kompleksowości i ciągłości realizowanych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie województwa podkarpackiego.
  • Planowane efekty: Poprawa stanu zdrowia polskiego społeczeństwa, a w szczególności zdrowia mieszkańców województwa podkarpackiego.  Zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie leczenia chorób  układu oddechowego, z uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych: nowotworów,  przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), obturacyjnego bezdechu sennego (OBS),  chorób alergicznych, chorób śródmiąższowych, do niedawna rzadko wykrywanych z możliwością rozwoju diagnostyki i leczenia  zarówno w trybie stacjonarnym jak i ambulatoryjnym.
  • Wartość Projektu:  79 525 627,50 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 58 646 270,16 PLN
  • Wkład Budżetu Państwa: 13 604 930,52 PLN

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.