Obrazek w tle dla „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”

„E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie” w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac modernizacyjnych i adaptacyjnych, a także zakup sprzętu komputerowego i serwerowego niezbędnego do zmodernizowania obecnie świadczonych e-usług i umożliwienia realizacji e-usługi w zakresie Regionalnego Repozytorium EDM.

Celem głównym projektu jest wdrożenie efektywnego systemu informatycznego w Szpitalu, pozwalającego na dostarczenie e-usług mieszkańcom woj. podkarpackiego. Cel szczegółowy to uzupełnienie i modernizacja infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania celem poprawy jakości świadczonych e-usług zgodnie z aktualnie obowiązującymi i wchodzącymi w życie przepisami.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowana zostanie infrastruktura informatyczna, która umożliwi świadczenie nowoczesnych e-usług przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Data podpisania Umowy: 21 stycznia 2021 r.
Wartość projektu:  7 373 604,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:  5 094 730,00 PLN

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.