Obrazek w tle dla „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina”

„Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina”

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie informuje, że w dniu 27 września 2017 r. została podpisana umowa Nr RPPK.06.02.01-18-0023/17-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność Przestrzenna i Społeczna w ramach działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  • Cele projektu: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ludności i jakości świadczeń zdrowotnych oraz wzrost dostępności do nowoczesnych procedur medycznych.
  • Planowane efekty: Poprawa bezpieczeństwa ludności i jakości świadczeń zdrowotnych oraz wzrost dostępności do nowoczesnych procedur medycznych.
    • Wartość Projektu: 55 299 918,79 PLN
    • Wkład Funduszy Europejskich: 44 956 682,53 PLN
    • Wkład Budżetu Państwa: 5 289 231,99 PLN

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.