• Informacje
 • Kadra

Personel Izby Przyjęć to wysoko wykwalifikowana kadra Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Ratowników Medycznych.

Przygotowanie pacjenta do pobytu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Podstawowe wskazania, jakie należy zrealizować w cyklu przygotowań do pobytu w szpitalu. Należy mieć ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • skierowanie do szpitala,
 • posiadaną dokumentację medyczną, karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych, wyniki badań diagnostycznych, itd.,
 • wykaz aktualnie przyjmowanych leków,
 • przybory toaletowe, rzeczy osobiste, niezbędne w trakcie pobytu w szpitalu.

Przyjęcie pacjenta:

 • pacjenci przyjmowani w trybie planowym,
 • pacjent zgłaszający się do Izby Przyjęć podaje skierowanie do szpitala. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej są zobowiązani do przedstawienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ponadto pacjent powinien zabrać ze sobą do przyjęcia wyniki badań wykonanych podczas leczenia ambulatoryjnego, a także karty informacyjne z wcześniejszych hospitalizacji,
 • pacjent podaje dane osoby, której można udzielić informacji o jego pobycie w szpitalu i stanie zdrowia,
 • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy potwierdza podpisem zgodę na hospitalizację oraz zgodę na udzielanie informacji o jego pobycie, stanie zdrowia i udostępnianie dokumentów lub oświadczenie o nieudzielaniu powyższych informacji,
 • osoba uprawniona dokonuje spisu rzeczy pacjenta – jeśli zostawia je w Depozycie Ubrań,
 • pielęgniarka / ratownik medyczny odprowadza / zawozi pacjenta na oddział wraz z historią choroby i przekazuje personelowi danego oddziału.
lek. Irmina Kmieć - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Irmina Kmieć

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.