Obrazek w tle dla Klinika Pulmonologii i Chemioterapii

Klinika Pulmonologii i Chemioterapii

 • Informacje
 • Kadra

Klinika Pulmonologii i Chemioterapii prowadzi całodobowe leczenie, diagnostykę i profilaktykę pacjentów ze schorzeniami:

 • Zmiany naciekowe w klatce piersiowej o nieznanej etiologii, w tym podejrzane o rozrost nowotworowy,
 • choroby śródmiąższowe płuc; leczenie chorych z chorobami sródmiąższowymi płuc w programach lekowych,
 • zapalenia płuc,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • kwalifikacja do leczenia niewydolności oddechowej za pomocą nieinwazyjnej wentylacji, 
 • zatorowość płucna,
 • zaostrzenia astmy oskrzelowej,
 • astma ciężka w programach lekowych w pełnym zatwierdzonym zakresie, choroby opłucnej,
 • rozstrzenie oskrzeli,
 • pylice płuc,
 • zapalenia naczyń z zajęciem płuc,
 • leczenie chorych z pierwotnymi niedoborami odporności w programach lekowych,
 • leczenie chorych z włóknieniem płuc w ramach RDTL (ratunkowy dostęp do terapii lekowych).

W Klinice prowadzone jest leczenie systemowe:

 • raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej z wykorzystaniem leków celowanych, immunokompetentnych i cytotoksycznych. Leczenie odbywa się zgodnie z aktualnymi standardami polskimi i europejskimi między innymi w ramach programów lekowych Ministerstwa Zdrowia oraz z wykorzystaniem możliwości dostępu do RDTL. Leczenie pacjentów onkologicznych odbywa się w zależności od schematów leczenia oraz stanu ogólnego pacjenta w warunkach stacjonarnych lub w odcinku jednodniowym, w specjalnie wydzielonej części Kliniki,
 • diagnostyka płucnych zmian ogniskowych oraz drobnoguzkowych,
 • diagnostyka krwioplucia,
 • diagnostyka kaszlu i duszności o nieustalonej przyczynie,
 • kwalifikacja do tlenoterapii domowej.

W Klinice Pulmonologii i Chemioterapii wykonywane są m.in. następujące procedury:

 • bronchoskopia z pobraniem wycinków oraz popłuczyn oskrzelowych i BAL do badań cytologicznych, bakteriologicznych, zakażenia prątkami gruźlicy i atypowymi, zakażeń grzybiczych, zakażeń oportunistycznych,
 • punkcja jamy opłucnej z diagnostyką różnicową,
 • biopsje przez ściankę klatki piersiowej pod kontrolą USG, RTG i tomografii komputerowej,
 • badania patomorfologiczne, immunologiczne, badania analityczne o szerokim spektrum,
 • badania czynnościowe płuc: spirometria, pletyzmografia całego ciała (pozwalające określić całkowitą ilość powietrza w płucach oraz opory dróg oddechowych), pojemność dyfuzyjna dla tlenku węgla (jedyna pracownia na terenie Podkarpacia),
 • rehabilitacja oddechowa.

W Klinice kształcą się podyplomowo lekarze specjaliści chorób płuc oraz w ramach staży cząstkowych do różnych specjalizacji. Klinika współpracuje również z Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej oraz ośrodkami transplantacji płuc w Polsce.

dr n. med. Ryszard Olesiejuk - zdjęcie
p. o. Kierownika Kliniki
dr n. med. Ryszard Olesiejuk
lek. Karolina Kędziora - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Karolina Kędziora
lek. Faustyna Lis - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Faustyna Lis
lek. Magda Szklanny - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Magda Szklanny
lek. Irmina Kmieć - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Irmina Kmieć
lek. Mikołaj Maryniec - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Mikołaj Maryniec
lek. Anna Pieniążek - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Anna Pieniążek
lek. Dominika Wróblewska - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Dominika Wróblewska
dr n. med. Aleksandra Stryjkowska-Góra - zdjęcie
Starszy asystent
dr n. med. Aleksandra Stryjkowska-Góra
lek. Anna Frankowska-Tworek - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Anna Frankowska-Tworek
lek. Dorota Nierojewska - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Dorota Nierojewska

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.