Obrazek w tle dla Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia została uruchomiona 16 września 2021 roku. Odział zajmuje się wykonywaniem dezynfekcji i sterylizacji narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych, giętkich, narzędzi robotycznych da Vinci Xi oraz innego sprzętu specjalistycznego. Wszystkie procedury są rutynowo monitorowane, kontrolowane i udokumentowane zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN.

Centralna Sterylizatornia zlokalizowana jest na poziomie -1 szpitala i stanowi wydzieloną, zamkniętą jednostkę usługową szpitala, zaopatrującą w wyroby sterylne. Układ architektoniczno-technologiczny zapewnia zachowanie odrębności stref oraz gwarantuje zachowanie ruchu postępowego narzędzi i sprzętu medycznego.

W funkcjonujących pomieszczeniach wykonywany jest cały proces technologiczny: STREFA BRUDNA – STREFA CZYSTA – STREFA STERYLNA.

Godziny pracy:

Dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00.

Wyposażenie:

 • Centralna Sterylizatornia wyposażona jest w urządzenia o najwyższej jakości, spełniające normy
      EN, posiadające oznaczenia CE:
  • dwie przelotowe myjnie-dezynfektory wyposażone w dodatkowe moduły do narzędzi chirurgicznych, endoskopowych, robotycznych da Vinci Xi, szkła.
  • jedna myjnia ultradźwiękowa,
  • jeden płuczko dezynfektor do obuwia operacyjnego,
  • pistolety do mycia i suszenia pod ciśnieniem,
  • funkcjonalne i ergonomiczne środki transportu,
  • urządzenie do ręcznego mycia i dezynfekcji wózków transportowych wyposażone w wielofunkcyjny pistolet natryskowy,
  • stacja uzdatniania wody,
  • dwie suszarki do osprzętu anestezjologicznego oraz szkła,
  • trzy zgrzewarki rolkowe do zgrzewania opakowań papierowo – foliowych,
  • trzy podświetlane stoły do kontroli i pakowania narzędzi oraz zestawów,
  • dwie obcinarki do rękawów papierowo- foliowych,
  • dwa sterylizatory parowe przelotowe,
  • jeden sterylizator gazowy włącznie z abatorem, systemem detekcji i pomiaru tlenku etylenu,
  • jeden sterylizator  do sterylizacji plazmowej nadtlenkiem wodoru,
  • dwa inkubatory do testów biologicznych wraz z drukarką.

Kadra:

Kierownik Centralnej Sterylizatorni – Andrzej Żukowski.

Kadrę pracowniczą tworzy wykwalifikowany personel o dużym doświadczeniu w wykonywaniu
procesów dekontaminacji, systematycznie podnoszący kwalifikacje zawodowe. Wszyscy
pracownicy posiadają uprawnienia eksploatacyjne typu E; certyfikaty potwierdzające udział
w szkoleniach dotyczących profesjonalnej dezynfekcji i sterylizacji.

Wykonywane usługi stoją na wysokim poziomie jakościowym, zgodnym z obowiązującymi
przepisami i normami.

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.