Obrazek w tle dla Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc – Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w ramach Pracowni Bakteriologii i Pracowni Analityki Laboratoryjnej wykonuje badania pacjentom korzystającym z usług szpitala, a także badania dla osób prywatnych. 

Z-ca Kierownika Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – dr n. biol. Mariusz Worek.

Struktura organizacyjna Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej PCCHP:

 • Pracownia Bakteriologii Gruźlicy,
 • Pracownia Bakteriologii Ogólnej,
 • Pracownia Biologii Molekularnej,
 • Pracownia Analityki Laboratoryjnej.

Czas pracy:

Dni tygodniaGodziny pracy
Poniedziałek – Niedziela7:25 – 15:00
UWAGA! Materiały do badań są przyjmowane od 7:25 do 14:30  

BADANIA WYKONYWANE W KZDL- PCCHP w Rzeszowie:

DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA GRUŹLICY I MYKOBAKTERIOZ:

 • diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy i mykobakterioz,
 • bakterioskopia i posiew materiałów klinicznych (metodą tradycyjną oraz w czułym systemie hodowlanym – BACTEC MGIT 960),
 • wykrywanie DNA M. tuberculosis complex w materiale klinicznym metodą real time PCR,
 • oznaczanie wrażliwości na 4 podstawowe leki p/prątkowe: SM, INH, RMP, EMB (metoda konwencjonalna oraz w czułym systemie hodowlanym – BACTEC MGIT 960),
 • oznaczanie wrażliwości na PZA (w czułym systemie hodowlanym – BACTEC MGIT 960),
 • oznaczanie lekowrażliwości rozszerzonej opornych szczepów M. tuberculosis (metoda tradycyjna),
 • identyfikacja gatunków prątków MOTT,
 • oznaczanie wrażliwości szczepów MOTT na leki p/p,
 • wykrywanie zakażenia latentnego prątkiem gruźlicy metodą immunologiczną – test ELISA.

DIAGNOSTYKA W ZAKRESIE MIKROBIOLOGII MEDYCZNEJ:

 • badania mikrobiologiczne następujących materiałów: materiały bronchoskopowe, aspiraty tchawicze, plwociny, krew i płyny ustrojowe, materiały śródoperacyjne, mocz, wymazy z gardła, nosa, ucha, oka, rany, skóry, odbytu,  pochwy itp. – identyfikacja i antybiogram,
 • identyfikacja gatunku bakterii odpowiedzialnych za zakażenia – (MALDI-TOF),
 • oznaczanie lekowrażliwości (metoda automatyczna, dyfuzyjno – krążkowa, E-testy),
 • wykrywanie mechanizmów oporności bakterii,
 • diagnostyka bakterii beztlenowych – identyfikacja i antybiogram,
 • badanie czystości mikrobiologicznej środowiska szpitalnego: powierzchni,  powietrza,
 • mikrobiologiczna kontrola skuteczności procesu sterylizacji,
 • badania kału w kierunku toksyn A/B Clostridioides (Clostridium) difficile,
 • oznaczanie MIC kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie,
 • badania przesiewowe w kierunku: CPE, MRSA, GBS.

DIAGNOSTYKA MYKOLOGICZNA:

 • posiewy materiałów klinicznych:  materiały bronchoskopowe, aspiraty tchawicze, plwociny, krew i płyny ustrojowe, materiały śródoperacyjne, mocz,  wymazy z gardła, nosa, ucha, oka, rany, skóry, odbytu,  pochwy, itp.,
 • identyfikacja grzybów drożdżoidalnych – metodą MALDI-TOF – VITEK MS,
 • identyfikacja grzybów strzępkowych – metodą MALDI-TOF – VITEK MS,
 • oznaczanie in vitro wrażliwości na leki przeciwgrzybiczne grzybów  strzępkowych – E-test (MIC),
 • oznaczanie in vitro wrażliwości na leki przeciwgrzybiczne grzybów     drożdżoidalnych – VITEK 2 compact, E-test.

DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA INFEKCJI:

 • wykrywanie genów karbapenemaz typu: KPC, NDM, VIM, IMP-1, OXA-48 bezpośrednio z materiału pobranego od pacjenta lub z hodowli,
 • wykrywanie genów – TOKSYNY B, TOKSYNY BINARNEJ oraz SZCZEPÓW HIPEREPIDEMICZNY 027NAP/B1 z materiału klinicznego lub hodowli Clostridioides difficile,
 • wykrywanie zakażenia Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae z moczu, wymazów z pochwy i szyjki macicy,
 • wykrywanie materiału genetycznego wirusów:  grypy A, B, RSV oraz SARS – CoV2,
 • potwierdzanie infekcji wirusem HCV oraz monitorowanie poziomu wiremii genotypu 1,
 • potwierdzanie infekcji wirusem HBV oraz monitorowanie poziomu wiremii,
 • potwierdzenie infekcji wirusem HIV-1.

BADANIA WYKONYWANE W PRACOWNI ANALITYKI LABORATORYJNEJ:

 • badanie ogólne i osad moczu,
 • badanie płynu z opłucnej – badanie ogólne oraz osad,
 • morfologia – rozmaz krwi obwodowej oraz eozynofilia bezwzględna,
 • równowaga kwasowo – zasadowa,
 • elektrolity: sód, potas, chlorki,
 • badana biochemiczne: bilirubina całkowita, ALT, AST, białko całkowite,   białko CRP,  glukoza, kreatynin, mocznik (surowica),
 • immunochemia: D-dimer, TSH, Troponina I (TNI),
 • białka specyficzne – wolne łańcuchy lekkie kappa i lambda w surowicy. Łańcuchy lekkie kappa i lambda w moczu. Beta 2 mikroglobulina w surowicy,
 • koagulologia: Fibrynogen, czas kaolinowo-kefalinowy, czas protrombinowy (PT), INR,
 • Wykrywanie mutacji czynnika II i czynnika V Leiden we krwi obwodowej – PCR.

KZDL – PCCHP uczestniczy w kontrolach wewnątrzlaboratoryjnych  organizowanych przez IGiCh w Warszawie w zakresie gruźlicy, POLMICRO w zakresie mikrobiologii klinicznej w Warszawie oraz COBJwDL w Łodzi w zakresie chemii klinicznej, hematologii, koagulologii oraz immunochemii.

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.