Obrazek w tle dla Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 • Informacje
 • Kadra

Aktualne numery telefonu / adres e-mail i godziny pracy:

Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej z Pracownią Tomografii Komputerowej

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 14:30

Rejestracja na badania:

 • tomografia komputerowa,
 • USG,
 • RTG.

Rejestracja na badania pacjentów spoza szpitala, z którymi szpital posiada podpisaną umowę odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 17:00.

Zakres i charakter działalności:

Zakład składa się z:

 • Pracowni rentgenodiagnostycznej ogólnej
 • Pracowni Tomografii Komputerowej
 • Pracowni USG
 • Rejestracji
 • Archiwum
 • Aparatura diagnostyczna:

Aparat Rentgenowski  LUMINOS dRF MAX ze ścianką do prześwietleń rok produkcji 2019

Aparat Tomografii Komputerowej Siemens Somatom go. ALL rok produkcji 2019

Aparat USG

Inne informacje, które powinny znaleźć się na stronie:

Pacjent zgłaszający się do Zakładu Radiologii powinien dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną wcześniej wykonywanych badań i zabiegów (karty informacyjne, opisy badań: USG, TK, MR i in. – włącznie z płytami CD/DVD na których zapisane są badania).

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TK):

Jest badaniem nieinwazyjnym wykorzystującym promieniowanie X. W większości przypadków konieczne jest podanie dożylnie jodowego środka kontrastowego. W przypadku badań jamy brzusznej i miednicy konieczne jest również podanie doustne lub/i doodbytnicze środka kontrastowego.

Przygotowanie do badania:

 1. Pacjent powinien zgłosić się przynajmniej 45 minut przed ustaloną godziną badania –
  w przypadku badania TK jamy brzusznej i miednicy.
 2. W przypadku badań z podaniem środka kontrastowego pacjent powinien zgłosić się na czczo (przynajmniej 5-6 godzin nie należy przyjmować pokarmów.
 3. W dniu poprzedzającym badania i w dniu badania można pić wodę niegazowaną celem odpowiedniego nawodnienia organizmu.
 4. W przypadku badania miednicy pacjent powinien mieć pełny pęcherz moczowy.
 5. Stosowane na stałe leki powinny być przyjmowane bez zmian.
 6. W przypadku pacjentów leczonych na cukrzycę preparatami metforminy może być konieczne odstawienie leku, ale tylko po uprzedniej konsultacji ze swoim lekarzem prowadzącym.
 7. Do wykonania badania z podaniem dożylnie środka kontrastowego niezbędne są aktualne wyniki badań: poziom kreatyniny i eGFR (ocena wydolności nerek) oraz poziom TSH (ocena czynności tarczycy)
 8. Jeśli to możliwe należy unikać wykonywania badań u kobiet w okresie rozrodczym w II połowie cyklu miesiączkowego, u których istnieje możliwość zapłodnienia
 9. Pacjenci u których w przeszłości wystąpiły reakcje niepożądane po dożylnym podaniu środka kontrastowego powinni zgłosić to personelowi pracowni przed wykonaniem badania.

Po badaniu:

 1. Pacjent przez około 30minut od zakończenia badania z podaniem środka kontrastowego pozostaje pod opieką personelu pracowni TK.
 2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych reakcji po podaniu środka kontrastowego Pacjent powinien niezwłocznie zgłosić to personelowi pracowni TK.
 3. Po zakończeniu badania w celu łatwiejszego usunięcia środka kontrastowego z organizmu zalecane jest spożywanie dużej ilości płynów w ciągu następnych 24 godzin.

BADANIA RTG:

Przygotowanie do badania RTG jamy brzusznej, miednicy, odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, urografii:

 1. W dniu poprzedzającym badanie należy stosować dietę lekkostrawną, należy unikać napojów gazowanych.
 2. W dniu badania pacjent powinien zgłosić się na czczo.
 3. W przypadku badań z użyciem dożylnie środka kontrastowego (urografia) należy dostarczyć aktualne wyniki badań: poziom kreatyniny i eGFR (ocena wydolności nerek) oraz poziom TSH (ocena czynności tarczycy).

ULTRASONOGRAFIA (USG)

Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej i miednicy:

 1. Pacjent na badanie powinien zgłosić się na czczo.
 2. W przypadku badań wykonywanych w godzinach popołudniowych nie powinno spożywać się pokarmów przez około 5-6 godzin.
 3. Pacjent może pić wodę niegazowaną.
 4. Do badania jamy brzusznej i miednicy pęcherz moczowy powinien być pełny.
 5. Przed badaniem nie należy żuć gumy i palić papierosów.

Badania USG szyi, tarczycy, piersi, obwodowych węzłów chłonnych, moszny, tkanek miękkich oraz badania dopplerowskie naczyń kończyn i naczyń dogłowowych nie wymagają od pacjenta specjalnego przygotowania.

dr n. med. Justyna Filipowska - zdjęcie
Kierownik Zakładu
dr n. med. Justyna Filipowska
lek. Grzegorz Probola - zdjęcie
Zastępca Kierownika Zakładu
lek. Grzegorz Probola
dr n. med. i n. o zdr. Danuta Pięciak-Kotlarz - zdjęcie
Starszy asystent
dr n. med. i n. o zdr. Danuta Pięciak-Kotlarz
lek. Krzysztof Bełch - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Krzysztof Bełch
lek. Paweł Blajer - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Paweł Blajer
lek. Łukasz Chmielarz - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Łukasz Chmielarz
lek. Sławomir Chrzanowski - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Sławomir Chrzanowski
lek. Agnieszka Dzija - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Agnieszka Dzija
lek. Małgorzata Grabska - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Małgorzata Grabska
lek. Agata Gut-Lepiech - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Agata Gut-Lepiech
lek. Izabela Hoczela - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Izabela Hoczela
lek. Jarosław Homa - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Jarosław Homa
lek. Janusz Ilnicki - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Janusz Ilnicki
lek. Joanna Kłósek - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Joanna Kłósek
lek. Morad Kuchniak - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Morad Kuchniak
lek. Hanna Michalewicz - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Hanna Michalewicz
lek. Katarzyna Miłto - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Katarzyna Miłto
lek. Damian Mnich - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Damian Mnich
lek. Anna Nowak - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Anna Nowak
lek. Ewa Osip - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Ewa Osip
lek. Piotr Szczupak - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Piotr Szczupak
lek. Bożena Szpunar - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Bożena Szpunar
lek. Justyna Wałachowska - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Justyna Wałachowska
lek. Hanna Zmarz - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Hanna Zmarz
lek. Wojciech Głód - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Wojciech Głód
lek. Michał Janusz - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Michał Janusz
lek. Jaromir Kargol - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Jaromir Kargol
lek. Justyna Labiszak - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Justyna Labiszak
lek. Mateusz Ławiński - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Mateusz Ławiński
lek. Małgorzata Perłowska-Górska - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Małgorzata Perłowska-Górska
lek. Maciej Pluta - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Maciej Pluta
lek. Wiktor Płaza - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Wiktor Płaza
lek. Ewa Szajnik - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Ewa Szajnik
lek. Maciej Szczepaniak - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Maciej Szczepaniak
lek. Magdalena Szlachta - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Magdalena Szlachta
lek. Anna Wlazło - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Anna Wlazło
lek. Michał Wojtanowski - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Michał Wojtanowski

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.