Obrazek w tle dla Pracownia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu

Pracownia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu

  • Informacje
  • Kadra

Bezdech senny (zaburzenia oddechu podczas snu) to poważne, potencjalnie zagrażające życiu zjawisko, znacznie bardziej powszechne niż się zwykle szacuje. Najczęstszym typem bezdechu sennego, obejmującym około 85% przypadków, jest tzw. Obturacyjny Bezdech Senny – (OBPS), powodowany przez powtarzające się zatrzymania przepływu powietrza w górnych drogach oddechowych (gardło lub nos), tamujące oddech, pomimo wysilonej pracy płuc. U niektórych osób OBPS pojawia się, kiedy podczas snu mięśnie gardła i język wiotczeją, częściowo bądź całkowicie blokując przepływ powietrza przez drogi oddechowe. Gdy rozluźniają się i opadają mięśnie podniebienia miękkiego i języczek (fragment podniebienia miękkiego pośrodku, między łukami podniebiennymi), przepływ powietrza jest blokowany, powodując wysilony i głośny oddech (chrapanie). Bywa też, że oddech nagle zostaje zupełnie zatrzymany.

Bezdechy doprowadzają do przewlekłego niedokrwienia ważnych narządów ( serca, mózgu i innych) prowadząc do powstawania wielu groźnych schorzeń i powodują zmęczenie oraz senność dzienną.

Pacjenci naszego Pracowni Zaburzeń Oddychania Podczas Snu mogą skorzystać z diagnostyki i leczenia bezdechu sennego. Podstawowym badaniem jest polisomnografia, która pozwala na ocenę tego, jak dana osoba śpi oraz czy w czasie snu pojawiają się zaburzenia oddychania. Głównym wskazaniem do przeprowadzenia takiego badania jest podejrzenie zespołu zaburzeń oddychania w czasie snu.

lek. Elżbieta Cieszyńska-Samolej - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Elżbieta Cieszyńska-Samolej

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.