Obrazek w tle dla Klinika Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Onkologii Ginekologicznej

Klinika Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Onkologii Ginekologicznej

 • Informacje
 • Kadra
 • Klinika Onkologii Klinicznej specjalizuje się w systemowym leczeniu złośliwych nowotworów litych u dorosłych – zajmujemy się leczeniem chorych z nowotworami przewodu pokarmowego, oddechowego, narządów głowy i szyi, piersi, układu moczowego, prostaty, mięsaków i czerniaków oraz innych nowotworów skóry,
 • w obrębie pododdziału Onkologii Ginekologicznej, leczone są pacjentki z nowotworami narządu rodnego,
 • zapewniamy kompleksową opiekę specjalistyczną – leczenie szpitalne, terapię w trybie hospitalizacji jednego dnia, leczenie powikłań, możliwość kontroli po leczeniu w ramach Poradni Onkologicznej,
 • decyzje odnośnie leczenia podejmowane są w ramach zespołu wielodyscyplinarnego, mającego doświadczenie w prowadzeniu terapii onkologicznej; ścisła współpraca z innymi jednostkami, umożliwia również stosowanie terapii skojarzonej,
 • w ramach terapii systemowej chorzy poddawani są leczeniu za pomocą standardowej chemioterapii, terapii celowanej, hormonoterapii, immunoterapii oraz połączenia ww. metod – zgodnie z aktualnymi standardami postępowania,
 • leczenie systemowe odbywa się drogą doustną, dożylną, domięśniową, podskórną oraz – w razie wskazań – dokanałowo; istnieje możliwość prowadzenia leczenia przez wszczepialne systemy dostępu naczyniowego,
 • dysponujemy leczeniem w ramach Programów Lekowych Ministerstwa Zdrowia oraz Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych,
 • pacjenci w trakcie całego procesu leczenia, objęci są ciągłym nadzorem wykwalifikowanego personelu lekarskiego, pielęgniarskiego, dodatkowo również podlegają opiece psychologa klinicznego, rehabilitanta, dietetyka i zależnie od sytuacji – specjalistów innych dziedzin medycznych w tym kardiologa z możliwością wykonania badania echokardiograficznego,
 • personel naszej Kliniki nieustannie dba o rozwój merytoryczny, uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych,
 • w ramach naszego ośrodka, prowadzone są badania kliniczne nad nowymi terapiami onkologicznymi, umożliwiając chorym dostęp do najnowszych terapii,
 • prowadzimy szkolenie młodej kadry medycznej, dysponując miejscami rezydenckimi na specjalizacji z onkologii klinicznej,
 • dbamy nie tylko o najlepsze możliwe leczenie chorych z nowotworami, ale również o zapewnienie im komfortu psychicznego i dobrego samopoczucia w czasie trudnego doświadczenia, jakim jest terapia onkologiczna.

Historia:

 • Oddział Chemioterapii istnieje od 1993 roku,
 • w 2010 roku Oddział zmienił nazwę na Oddział Onkologii Klinicznej,
 • od 2014 roku – Kliniczny Oddział Onkologii Klinicznej,
 • od 2015 roku – Klinika Onkologii Klinicznej.

Baza:

 • 34 łóżka,
 • 12 sal chorych ( 1, 2, 4, 5, 6 osobowe),
 • 14.06.2011 roku, oddano nowy odcinek Oddziału Onkologii Klinicznej – 17 łóżek (sale 1, 2, 3 osobowe o podwyższonym standardzie z łazienkami również dla osób niepełnosprawnych). W tym dwie sale intensywnego nadzoru monitorowane całodobowo przez personel pielęgniarski,
 • specjalistyczny sprzęt do leczenia pacjentów: 24 pompy infuzyjne, przepływowe do prowadzenia całodobowych wlewów cytostatycznych, dwukomorowa pompa strzykawkowa, kardiomonitor, 2 nebulizatory do inhalacji, glukometry, itd.

Statystyki Kliniki Onkologii Klinicznej:

 • maksymalny czas oczekiwania na przyjęcie do Kliniki: 2-3 dni,
 • wskaźnik średniego pobytu chorego: 4 – 6 dni,
 • powikłaniami: 10 – 14 dni,
 • liczba hospitalizowanych chorych w Klinice w 2022 roku – 6081 osób,
 • liczba hospitalizacji w pobycie jednodniowym w 2022 roku – 2000 osób.
Pododdział Onkologii Ginekologicznej

Baza:

 • 31 łózek:
  • Chemioterapia: 15,
  • Radioterapia: 12,
  • Diagnostyka: 4.

5 sal dla chorych (4,5,7 – osobowe). Na każdej sali dla pacjentek dostępny jest telewizor.

Statystyka Kliniki:

 • leczymy pacjentki z nowotworami złośliwymi narządu rodnego,
 • rocznie jest leczonych 100 pierwszorazowych pacjentek z nowotworami złośliwymi szyjki macicy i 100 pacjentek z nowotworami trzonu macicy,
 • z powodu raka jajnika rocznie leczonych jest około 80 nowych pacjentek,
 • rak sromu i pochwy to około 20 nowych przypadków rocznie.

Leczenie:

Prowadzone jest leczenie radykalne i paliatywne. W leczeniu stosowane są: teleradioterapia, radiochemioterapia, brachyterapia oraz chemioterapia zgodnie z aktualnymi i nowoczesnymi metodami terapii.

Historia:

Oddział powstał pod koniec lat sześćdziesiątych jako jeden z dwóch oddziałów Szpitala Onkologicznego. Przez wiele lat funkcjonował wraz z Pracownią Brachyterapii. W roku 1971 zastosowano leczenie promieniowaniem jonizującym – radem. Do tej pory stosowana jest brachyterapia, zmieniają się tylko pierwiastki promieniotwórcze.

lek. Ewa Maciąg - zdjęcie
p. o. Kierownika Kliniki Onkologii Klinicznej z pododdziałem Ginekologii Onkologicznej. Specjalista onkologii klinicznej
lek. Ewa Maciąg
dr n. med. Andrzej Kruczek - zdjęcie
Zastępca Kierownika Kliniki Onkologii Klinicznej z pododdziałem Ginekologii Onkologicznej. Specjalista ginekologii onkologicznej. Specjalista ginekologii i położnictwa
dr n. med. Andrzej Kruczek
lek. Aleksandra Fil - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Aleksandra Fil
lek. Mateusz Głazowski - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Mateusz Głazowski
lek. Monika Godawska - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Monika Godawska
lek. Michał Guzik - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Michał Guzik
lek. Agata Hanzel - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Agata Hanzel
lek. Dorota Kasak - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Dorota Kasak
lek. Joanna Maj - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Joanna Maj
lek. Magdalena Mularska - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Magdalena Mularska
lek. Paweł Plata - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Paweł Plata
lek. Magda Sibistowicz-Galińska - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Magda Sibistowicz-Galińska
lek. Magdalena Sieradzka - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Magdalena Sieradzka
lek. Martyna Świerk - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Martyna Świerk
lek. Justyna Konecka-Rylska - zdjęcie
Starszy asystent. Specjalista onkologii klinicznej
lek. Justyna Konecka-Rylska
lek. Monika Łączyńska-Madera - zdjęcie
Starszy asystent. Specjalista ginekolog - położnik. Specjalista ginekolog - onkolog. Onkolog - radioterapeuta
lek. Monika Łączyńska-Madera
lek. Katarzyna Krawczak - zdjęcie
Starszy asystent. Specjalista onkologii klinicznej
lek. Katarzyna Krawczak
lek. Lucjan Batycki - zdjęcie
Starszy asystent. Specjalista onkologii klinicznej
lek. Lucjan Batycki
lek. Małgorzata Drzymała - zdjęcie
Starszy asystent. Specjalista onkologii klinicznej
lek. Małgorzata Drzymała
lek. Michał Górecki - zdjęcie
Kierownik Klinicznego Oddziału Chemioterapii Dziennej. Specjalista onkologii klinicznej
lek. Michał Górecki
lek. Maria Pelc - zdjęcie
Starszy asystent. Specjalista onkologii klinicznej
lek. Maria Pelc
dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego - zdjęcie
Starszy asystent
dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.