Obrazek w tle dla Kliniczny Zakład Fizyki Medycznej

Kliniczny Zakład Fizyki Medycznej

Zakres i charakter działalności:

Kliniczny Zakład Fizyki Medycznej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w diagnostyce i terapii nowotworów. W tym celu prowadzi m.in.:

  • przygotowanie chorych do teleradioterapii oraz brachyterapii. Polega ono na komputerowym wykonywaniu planów leczenia z wykorzystaniem najnowszych systemów komputerowych i algorytmów obliczeniowych. Plany leczenia nowotworów wykonywane są m.in. z wykorzystaniem technik dynamicznych (IMRT, VMAT). Realizowana jest również radioterapia stereotaktyczna, radioterapia bramkowana oddechem oraz na wstrzymanym oddechu,
  • stałą kontrolę jakości aparatów terapeutycznych, nadzorowanych pod względem parametrów mechanicznych, jak i jakości wiązki promieniowania. Wykonywane są weryfikacje planów leczenia oraz wartości dawki podanej w trakcie leczenia, czyli tzw. dozymetria in vivo.

Procedury te minimalizują ryzyko popełnienia błędu podczas napromieniania pacjentów.

Kierownik Klinicznego Zakładu Fizyki Medycznej – mgr inż. Jerzy Szostecki.

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.