Obrazek w tle dla Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • Informacje
 • Kadra

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii przyjmuje chorych w stanie zagrożenia życia:

 • schorzeniami powodującymi ostrą niewydolność oddechową, ostrą niewydolność krążenia,
 • chorych po rozległych zabiegach operacyjnych,
 • nieprzytomnych z różnych powodów (np. zatrucia, udary),
 • pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia.

Na oddziale znajduje się 8 stanowisk intensywnego nadzoru wyposażonych w sprzęt monitorujący i wspomagający oddech oraz 2 stanowiska przygotowane do podłączenia sztucznej nerki. Pacjenci oddziału otaczani są szczególną opieką i troską o zdrowie fizyczne jak i psychiczne. Oddział wyposażony jest w sprzęt wysokiej klasy, spełniający wymogi rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.

Oddział zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie: Izby Przyjęć, Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Pracowni Tomografii Komputerowej oraz Stacji Dializ.

Anestezjologia

W zakresie anestezjologii oddział stosuje wszystkie współczesne metody znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz precyzyjne monitorowanie śródoperacyjne pacjentów.

Wykonuj się tu rocznie około 12 000 znieczuleń:

 • znieczulenia ogólne złożone,
 • znieczulenia dożylne,
 • analgosedacje,
 • znieczulenia podpajęczynówkowe, 
 • znieczulenia zewnątrzoponowe, 
 • blokady splotów nerwowych i regionalne dożylne.

Inne interwencje: reanimacje, zakładanie cewników do żył centralnych, konsultacje.

Oddział obsługuje 16 stanowisk na blokach operacyjnych, salach zabiegowych, w pracowni endoskopii i w zakładzie RTG. Każde stanowisko, gdzie wykonuje się znieczulenie, jest wyposażone w aparaturę monitorującą czynności życiowe oraz nowoczesny sprzęt do wykonania bezpiecznego znieczulenia ogólnego.. Prowadzimy również znieczulenia do przykrych i bolesnych badań diagnostycznych oraz procedur leczniczych.

Historia

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii powstał 02.05.1972 roku w miejscu Oddziału Rehabilitacji. Od stycznia 1960 roku istniał w szpitalu dział anestezjologii zlokalizowany przy Oddziale Chirurgii Ogólnej. Pierwszym Ordynatorem OITiA był dr hab. n. med. Stanisław Hady, a Pielęgniarką Oddziałową Katarzyna Walicka. W 1989 roku przez kilka miesięcy funkcję ordynatora pełniła lek. med. Danuta Hadło. Od 1.03.1991 roku do 30.11.2008 roku ordynatorem oddziału był dr n. med. Tadeusz Nowosad. Od 01.12.2008 roku do 31.12.20011 roku lekarzem kierującym OITiA była lek. med. Marta Kwiatkowska. Od 01.01.2012 roku obowiązki kierownika oddziału, a od 30.03.2015 roku kierownika kliniki pełni lek. med. Mariusz Jednakiewicz.

lek. Mariusz Jednakiewicz - zdjęcie
Kierownik Kliniki
lek. Mariusz Jednakiewicz
lek. Leszek Bojarski - zdjęcie
Zastępca Kierownika Kliniki
lek. Leszek Bojarski
dr n. med. Marzena Kot - zdjęcie
Starszy asystent
dr n. med. Marzena Kot
lek. Halina Chlebuś - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Halina Chlebuś
lek. Elżbieta Kowal-Rubacha - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Elżbieta Kowal-Rubacha
lek. Marta Kwiatkowska - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Marta Kwiatkowska
lek. Mateusz Łuszczki - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Mateusz Łuszczki
lek. Jakub Nicpoń - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Jakub Nicpoń
lek. Piotr Obacz - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Piotr Obacz
lek. Jolanta Rfączek-Burkacka - zdjęcie
Asystent
lek. Jolanta Rfączek-Burkacka
lek. Zenona Rut - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Zenona Rut
lek. Patrycja Szajowska - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Patrycja Szajowska
lek. Barbara Sęk-Kłębukowska - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Barbara Sęk-Kłębukowska
lek. Ewa Tereszkiewicz - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Ewa Tereszkiewicz
lek. Grzegorz Wita - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Grzegorz Wita
lek. Katarzyna Baran - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Katarzyna Baran
lek. Sara Bartoń-Menia - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Sara Bartoń-Menia
lek. Łukasz Bieda - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Łukasz Bieda
lek. Justyna Domka - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Justyna Domka
lek. Martyna Halak - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Martyna Halak
lek. Wojciech Krupa - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Wojciech Krupa
lek. Julia Nowak - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Julia Nowak
lek. Światosław Szmulkiewicz - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Światosław Szmulkiewicz

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.