Obrazek w tle dla Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

 • Informacje
 • Kadra

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej zajmuje się leczeniem następujących schorzeń:

 • części twarzowej czaszki,
 • twarzy,
 • jamy ustnej,
 • chorobami układu stomatognatycznego.

Zakres leczenia w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej obejmuje:

 • traumatologię części twarzowej czaszki,
 • nowotwory złośliwe i łagodne twarzy, szczęki i jamy ustnej,
 • choroby zatok szczękowych,
 • zakażeniami tkanek okołoszczękowych i szyi,
 • rekonstrukcje usunięciu nowotworów twarzy, szczęk i jamy ustnej.

Struktura organizacyjna:

 • Klinika (liczy 17 łóżek i sale opatrunkowe),
 • Blok Operacyjny,
 • Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej.

Działalność dydaktyczna:

 • szkolenie przeddyplomowe:
  • wykłady, ćwiczenia kliniczne i zajęcia praktyczne dla studentów Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku lekarskim, ratownictwa medycznego, położnictwa, dietetyki, zdrowia publicznego,
  • prowadzenie zajęć praktycznych dla słuchaczy Studium Medycznego w Rzeszowie,
  • prowadzenie praktyk wakacyjnych studentów kierunków medycznych innych uniwersytetów medycznych w Polsce.
 • szkolenia podyplomowe:
  • prowadzenie staży podyplomowych,
  • akredytacja specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej – 8 miejsc,
  • akredytacja specjalizacji z chirurgii stomatologicznej – 5 miejsc,
  • akredytacja do prowadzenia staży cząstkowych z chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii stomatologicznej dla lekarzy specjalizujących się w różnych specjalizacjach medycznych,
  • zebrania naukowe i seminaria dla lekarzy w trakcie specjalizacji,
  • organizacja i udział w wykładach i seminariach organizowanych dla towarzystw naukowych i zawodowych: PTS, PTChSzT, PTL, PTP, PTPAiIO,
  • organizacja konferencji naukowo-szkoleniowych dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych.

Działalność medyczno-usługowa:

 • diagnostyka i leczenie chorób obejmujących patologię w zakresie części twarzowej czaszki, twarzy i jamy ustnej,
 • chirurgiczne leczenie nowotworów złośliwych twarzy, szczęk i jamy ustnej z wykorzystaniem współczesnych metod rekonstrukcyjnych,
 • chirurgiczne leczenie wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych,
 • operacje i zabiegi chirurgiczno – stomatologiczne u chorych obciążonych wielochorobowością oraz zaburzeniami krzepnięcia.

Współpraca z innymi jednostkami:

 • z Klinikami, Poradniami i Zakładami Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
 • Kliniką Neurochirurgii i Kliniką Ortopedii i Traumatologii Dorosłych i Dzieci Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Królowej Jadwigi w Rzeszowie,
 • Podkarpackim Centrum Onkologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
 • Kliniką Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w CM UJ w Krakowie oraz Uniwersytetami w Lublinie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie,
 • Przyrodniczo-Medycznym Centrum Innowacji Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • Katedrami i Zakładami Uniwersytetu Rzeszowskiego.
prof. dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski - zdjęcie
Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski
dr hab. n. med. Robert Brodowski - zdjęcie
Starszy asystent
dr hab. n. med. Robert Brodowski
dr n. med. Jan Frańczak - zdjęcie
dr n. med. Jan Frańczak
dr n. med. Agnieszka Kuczera - zdjęcie
Lekarz rezydent
dr n. med. Agnieszka Kuczera
dr n. med. Paweł Pakla - zdjęcie
Starszy asystent
dr n. med. Paweł Pakla
dr n. med. Joanna Wojnar - zdjęcie
Starszy asystent
dr n. med. Joanna Wojnar
lek. Michał Bałuszyński - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Michał Bałuszyński
lek. dent. Marta Mucha - zdjęcie
Starszy asystent
lek. dent. Marta Mucha
lek. dent. Katarzyna Bała - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. dent. Katarzyna Bała
lek. dent. Michał Doroż - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. dent. Michał Doroż
lek. dent. Łukasz Dunin-Wąsowicz - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. dent. Łukasz Dunin-Wąsowicz
lek. dent. Stanisław Dwornik - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. dent. Stanisław Dwornik
lek. dent. Katarzyna Jagoda-Tymuła - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. dent. Katarzyna Jagoda-Tymuła
lek. dent. Jakub Mokrysz - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. dent. Jakub Mokrysz
lek. dent. Przemysław Wajda - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. dent. Przemysław Wajda
lek. dent. Sylwia Wajda - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. dent. Sylwia Wajda
lek. dent. Patrycja Wlazło - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. dent. Patrycja Wlazło

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.