Obrazek w tle dla Klinika Dermatologii

Klinika Dermatologii

 • Informacje
 • Kadra

Kontakt:

 • Przychodnia Dermatologiczna – REJESTRACJA – 17 86 66 200
 • Przychodnia Dermatologiczna – REJESTRACJA – 17 86 66 257

Działalność Kliniki:

 • diagnostyka oraz leczenie chorób skóry u dzieci i dorosłych,
 • konsultacje dla Klinik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina oraz innych podmiotów medycznych z województwa podkarpackiego oraz województw ościennych,
 • Prowadzenie Przyszpitalnej Poradni Dermatologicznej składającej się z:
  • Poradni Leczenia Świądu i Pokrzywek,
  • Poradni Dermatoz Zapalnych i Autoimmunologicznych,
  • Poradni Dermatologii Zabiegowej,
  • Poradni Fototerapii,
  • Poradni Dermatologii Dziecięcej,
  • Poradni Dermatologii Ogólnej i Onkologicznej,
  • Poradni Wideodermatoskopowej,
  • Poradni Leczenia Epidermolysis bullosa (leczenie opatrunkowe).
 • prowadzenie staży kierunkowych dla lekarzy,
 • podnoszenie kwalifikacji lekarzy Kliniki,
 • prowadzenie specjalizacji z dermatologii-wenerologii dla lekarzy rezydentów,
 • podnoszenie kwalifikacji i szkolenia pielęgniarek z Kliniki.

Informacje dla pacjentów:

 • pacjenci są przyjmowani w trybie planowym ze skierowaniem lekarskim (zapisy do Kliniki możliwe po osobistym zgłoszeniu się lub pod numerem telefonu 17 86 66 172),
 • przyjęcia w trybie pilnym odbywają się poprzez Izbę Przyjęć Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, po wcześniejszej konsultacji lekarza Kliniki Dermatologii,
 • w przypadku braku miejsc, chorzy mogą być przekierowani do innego Oddziału Dermatologicznego na terenie województwa podkarpackiego,
 • informacje o zdrowiu chorych przekazywane są bezpośrednio pacjentowi oraz osobom upoważnionym przez chorego,
 • wyniki badań histopatologicznych oraz immunopatologicznych pacjentów hospitalizowanych w Klinice Dermatologii są wydawane w gabinecie lekarskim w godzinach od 11.00 do 13.00 po wcześniejszym potwierdzeniu pod numerem telefonu 17 86 66 172.
Historia

W 1951 roku z inicjatywy dr-a Juliana Kostołowskiego, zwanego „pionierem i ojcem” podkarpackiej dermatologii, powstał Oddział Dermatologii w Rzeszowie. W początkowym okresie mieścił się w barakach przy ul. Warzywnej nad Wisłokiem. Za sprawą dr-a Juliana Kostołowskiego, po kilku zmianach lokalizacji, nową siedzibę Oddziału Dermatologii ulokowano w budynku obecnego kompleksu szpitalnego od strony ulicy Leszczyńskiego. W 1999 roku miała miejsce ostatnia przeprowadzka do nowo wyremontowanego budynku od strony ulicy Naruszewicza, w którym znajduje się obecnie.

W 2012 roku poszerzono działalność Oddziału Dermatologii poprzez wprowadzenie terapii lekami biologicznymi w ramach programów terapeutycznych: „Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej” oraz „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym.” W 2014 roku, w związku z utworzeniem kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim przekształcono placówkę w Kliniczny Oddział Dermatologiczny, a następnie w 2015 roku w Klinikę Dermatologii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, w tym samym roku otworzono także Przyszpitalną Poradnię Dermatologiczną. W 2017 roku funkcję Kierownika Kliniki objął prof. dr hab. n. med. Adam Reich, którą sprawuje ją do dziś.

Od 2018 roku w Klinice Dermatologii stopniowo wprowadzono kolejne programy lekowe: „Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję” oraz „Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary’ego”. Poszerzono zakres stosowanych możliwości terapeutycznych w ramach programów „Leczenie ciężkiej i umiarkowanej postaci łuszczycy plackowatej”, a także wprowadzono program lekowy dedykowany przewlekłej pokrzywce spontanicznej. W 2022 roku przystąpiono do programu leczenia biologicznego ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry. Od 2017 roku ustawicznie zwiększa się także zakres świadczonych usług medycznych, zwłaszcza w zakresie dermatologii onkologicznej. Ponadto w ośrodku prowadzone są liczne badania kliniczne nowych terapii leczniczych.

Klinika posiada 24 łóżka, rocznie hospitalizowanych jest blisko 3000 pacjentów. Aktualnie jest jedyną tego typu placówką na terenie województwa podkarpackiego, która zajmuje się pełną diagnostyką oraz leczeniem chorób skóry zarówno u dzieci, jak i dorosłych, zwłaszcza w odniesieniu do autoimmunologicznych chorób pęcherzowych, chorób tkanki łącznej, chłoniaków skóry czy ciężkich przypadków łuszczycy, pokrzywki i atopowego zapalenia skóry.

Obecnie w Klinice Dermatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie pracuje: 6 lekarzy specjalistów, 15 lekarzy w trakcie specjalizacji, 3 lekarzy doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, pielęgniarka oddziałowa, 12 pielęgniarek, 2 sekretarki oraz dietetyczka.

prof. dr hab. n. Adam Reich - zdjęcie
Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. Adam Reich
dr n. med. Robert Kijowski - zdjęcie
Starszy asystent
dr n. med. Robert Kijowski
dr n. med. Dominik Samotij - zdjęcie
Starszy asystent
dr n. med. Dominik Samotij
dr n. med. Justyna Szczęch - zdjęcie
Starszy asystent
dr n. med. Justyna Szczęch
dr n. med. Magdalena Żychowska - zdjęcie
Starszy asystent
dr n. med. Magdalena Żychowska
lek. Edyta Sawińska - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Edyta Sawińska
lek. Katarzyna Stępień - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Katarzyna Stępień
lek. Ewelina Dudziak - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Ewelina Dudziak
lek. Ewelina Gawron - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Ewelina Gawron
lek. Oliwia Głuszek-Pietrusiak - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Oliwia Głuszek-Pietrusiak
lek. Kamila Jaworecka - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Kamila Jaworecka
lek. Karolina Kijowska - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Karolina Kijowska
dr n. med. Marta Kołt-Kamińska - zdjęcie
Lekarz rezydent
dr n. med. Marta Kołt-Kamińska
lek. Karolina Krawczyk - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Karolina Krawczyk
lek. Joanna Muda-Urban - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Joanna Muda-Urban
lek. Marcelina Pojawa-Gołąb - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Marcelina Pojawa-Gołąb
lek. Agnieszka Pszczółkowska - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Agnieszka Pszczółkowska
lek. Dominika Weremko - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Dominika Weremko

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.