Obrazek w tle dla Klinika Nefrologii. Stacja Dializ

Klinika Nefrologii. Stacja Dializ

 • Informacje
 • Kadra

Opis Kliniki:

 • Klinika Nefrologii dysponuje 26 łóżkami,
 • Oddział Dializoterapii dysponuje 26 stanowiskami dializacyjnymi,
 • leczonych nerkozastępczo jest tutaj około 160-170 pacjentów, wykonywanych jest rocznie ponad 26 000 zabiegów hemodializ w czterozmianowym systemie.

Informacje dla Pacjentów

Kliniczny Oddział Nefrologii udziela świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu moczowego:

 • ostrego uszkodzenia nerek,
 • przewlekłej choroby nerek,
 • zakażeń układu moczowego,
 • nefropatii przewlekłych i wtórnych,
 • kłębuszkowych zapaleń nerek ( biopsje nerki),
 • diagnostyki metabolicznych przyczyn kamicy nerkowej,

Klinika zapewnia diagnostykę i leczenie pacjentów ze skierowaniem z zewnętrznych placówek ochrony zdrowia oraz chorych bez skierowania w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Po zakończeniu hospitalizacji pacjenci Kliniki Nefrologii mogą kontynuować leczenie/wykonywać badania kontrolne w warunkach ambulatoryjnych w przyszpitalnej Poradni Nefrologicznej.

W Klinice Nefrologii odbywają się zajęcia z zakresu chorób wewnętrznych oraz nefrologii dla studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Od lutego 2022 roku kierownictwo kliniki czyni starania o włączenie do metod leczenia nerkozastępczego w Klinice Nefrologii dializoterapii otrzewnowej (DO, ADO) oraz technik ciągłych dializacyjnych, w tym plazmaferez.

W Klinice Nefrologii oraz przyszpitalnej Poradni Nefrologicznej realizowane są następujące programy lekowe:

 1. Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek (icd-10  n18),
 2. Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych   (icd-10  n25.8)- cinacalcet,
 3. Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych (icd-10  n25.8),
 4. Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (ahus) (icd-10 d59.3),
 5. Leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (icd-10: q61.2) – tolvaptan.

Program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów. Treść każdego programu lekowego jest publikowana jako załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Klinika Nefrologii posiada akredytację – dysponuje 10 miejscami szkoleniowymi dla szkolenia specjalistów w dziedzinie nefrologii oraz 8 miejscami z zakresu chorób wewnętrznych w medycznych.

Historia
 • twórcą Oddziału Nefrologii i Dializoterapii był lek. med. Andrzej Małeski,
 • pierwszą dializę otrzewnową wykonano 1970 roku,
 • pierwszą hemodializę wykonano 1971 roku,
 • w roku 1972 z Oddziału Wewnętrznego wyodrębniono Oddział Sztucznej Nerki, który wkrótce stał się samodzielnym oddziałem,
 • na początku Sztuczna Nerka dysponowała 3 stanowiskami dializacyjnymi i 12 łóżkami,
 • w latach 1975-1990 Ordynator: lek. med. Andrzej Małeski, asystenci: lek. med. Anna Biłyk, lek. med. Anna Potoczna- Szczygieł,     
 • w latach 1991-1992 Ordynator: lek. med. Anna Biłyk,
 • w latach 1992- 2020 Kierownik Kliniki: dr n. med. Wacław Bentkowski,
 • w latach 2020-2021 po Kierownika Kliniki: lek. med. Małgorzata Borkowska,
 • od 01.01.2022 roku Kierownikiem Kliniki jest: dr n. med. Marzena Janas.
dr n. med. Marzena Janas - zdjęcie
Kierownik Kliniki
dr n. med. Marzena Janas
lek. Małgorzata Iskra-Słysz - zdjęcie
Zastępca Kierownika Kliniki
lek. Małgorzata Iskra-Słysz
lek. Ewa Machowska-Lech - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Ewa Machowska-Lech
lek. Karolina Jakucka-Burek - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Karolina Jakucka-Burek
lek. Magdalena Kopacz - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Magdalena Kopacz
dr n. med. Teresa Magdoń - zdjęcie
Starszy asystent
dr n. med. Teresa Magdoń
lek. Małgorzata Borkowska - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Małgorzata Borkowska
lek. Dominik Kłos - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Dominik Kłos
lek. Małgorzata Jaworska - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Małgorzata Jaworska
lek. Ewa Kosiorowska - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Ewa Kosiorowska

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.