Obrazek w tle dla Izba Przyjęć Psychiatryczna. Klinika Psychiatrii Ogólnej

Izba Przyjęć Psychiatryczna. Klinika Psychiatrii Ogólnej

 • Informacje
 • Kadra

O Klinice Psychiatrii Ogólnej:

 • diagnostyka i leczenie chorób psychicznych, zaburzeń nastroju, zachowania i emocji,
 • świadczenie usług w formie konsultacji dla innych oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, innych szpitali, z którymi USK w Rzeszowie ma zawarte stosowne umowy, policji – badanie osób zatrzymanych, zakładu karnego – badanie osób osadzonych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunków: lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów innych uczelni, w tym studentów kierunku psychologia,
 • prowadzenie staży dla lekarzy i psychologów,
 • prowadzenie specjalizacji psychiatrycznej dla lekarzy,
 • prowadzenie specjalizacji z psychologii klinicznej dla psychologów,
 • podnoszenie kwalifikacji i szkoleniu personelu Kliniki.

Klinika pracuje całodobowo, w systemie ostrego dyżuru.

Informacje dla pacjenta:

 • skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza psychiatrę lub lekarza rodzinnego, ważne 14 dni od dnia wystawienia,
 • Zespół Pogotowia Ratunkowego świadczy pomoc w przypadku nagłego zachorowania,
 • badanie pacjenta odbywa się w Izbie Przyjęć Kliniki Psychiatrii Ogólnej,
 • o przyjęciu do szpitala decyduje lekarz  dyżurny oddziału psychiatrycznego; pacjent może być przekierowany do innego szpitala psychiatrycznego w przypadku braku miejsc w tutejszej klinice,
 • przy przyjęciu do Kliniki, pacjentowi i jego rodzinie udzielane są informacje o specyfice oddziału.

Historia:

Oddział Psychiatryczny w Rzeszowie powstał w roku 1990 staraniem dr-a Stanisława Rzeczyckiego przy wydatnej pomocy dr Renaty Pokusa-Rzeczyckiej oraz pierwszej Pielęgniarki Oddziałowej Zofii Pacholewicz. Do roku 2008 funkcjonował pod nazwą Oddział Psychosomatyczno-Detoksykacyjny i liczył 38 łóżek. W tym samym roku oddział został przemianowany na Oddział Psychiatryczny Ogólny. W 2009 roku zwiększono liczbę miejsc do 68 łóżek, na parterze i piętrze budynku E. W 2013 roku pomniejszono liczbę łóżek do 32 umiejscowionych na piętrze budynku. W 2014 roku zmieniono nazwę na Kliniczny Oddział Psychiatryczny Ogólny, a w 2015 roku na Klinikę Psychiatrii Ogólnej.  W 2022 roku otworzono Izbę Przyjęć przy Klinice Psychiatrii Ogólnej. Zwiększono liczbę miejsc do 58 łóżek, na parterze i piętrze budynku. Obecnie Klinika  liczy 58 łóżek.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Ann Sierżęga

 • od poniedziałku do piątku,
 • od 07:00 do 15:00,
 • e-mail: a.sierzega@rpp.gov.pl,
 • lub telefonicznie: 734 117 362.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego ustawowo obejmuje nadzorem oddziały lub placówki o profilu psychiatrycznym i odwykowym.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

 • pomoc i dochodzenie praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego (oddziału detoksykacyjnego, leczenia uzależnień);
 • wyjaśnienie lub pomoc w wyjaśnieniu ustnych i pisemnych skarg pacjentów;
 • współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta;
 • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa.

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800-190-590 (od poniedziałku do piątku, od 08:00 do 18:00).


Administratorem danych osobowych przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 11/13. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy i w celach archiwalnych. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich modyfikacji.

dr n. med. Dariusz Mazurkiewicz - zdjęcie
Kierownik Kliniki
dr n. med. Dariusz Mazurkiewicz
lek. Iwona Burdyszek-Wolska - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Iwona Burdyszek-Wolska
lek. Magdalena Daraż-Wiśniewska - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Magdalena Daraż-Wiśniewska
lek. Jakub Ławiński - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Jakub Ławiński
lek. Renata Pokusa-Rzeczycka - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Renata Pokusa-Rzeczycka
lek. Agnieszka Rzeczkowska - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Agnieszka Rzeczkowska
lek. Aleksandra Brożbar-Chudzicka - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Aleksandra Brożbar-Chudzicka
lek. Marek Dyrda - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Marek Dyrda
lek. Anna Haładyj - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Anna Haładyj
lek. Agnieszka Kogut - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Agnieszka Kogut
lek. Patrycja Obirek-Krupa - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Patrycja Obirek-Krupa
lek. Agnieszka Pieniążek-Jędrys - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Agnieszka Pieniążek-Jędrys
lek. Maciej Śliwa - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Maciej Śliwa
lek. Agnieszka Zagroba - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Agnieszka Zagroba
lek. Klaudia Zdeb - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Klaudia Zdeb

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.